Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izdotas jaunas slimību un kaitēkļu rokasgrāmatas

Turpinot iepriekšējos gados aizsākto praksi, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļa 2017.gada nogalē izdevusi trīs bukletus: "Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi", "Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" un "Kauleņkoku slimības un kaitēkļi".

Izdevumā „Kauleņkoku slimības un kaitēkļi” apkopoti attēli un informācija par šādiem kaitīgajiem organismiem: kauleņkoku lapbire (ķiršu lapbire), kauleņkoku pelēkā puve (ķiršu mēris), augļu parastā puve, kauleņkoku sausplankumainība (cauršautās lapas), ķiršu rūgtā puve, ķiršu vējslotas, vējplūmes (plūmju vējslotas), sudraboto lapu slimība (lapkoku baltā trupe), plūmju rūsa, stumbra un lapu bakteriozes (kauleņkoku bakteriālais vēzis), plūmju virālās bakas (Šarka), persiku lapu čokurošanās, ķiršu‒madaru laputs, Eiropas ķiršu muša (ķiršu raibspārnmuša), plūmju augļu tinējs, gaišā plūmju zāģlapsene un tumšā plūmju zāģlapsene, laputis, lapu koku nevienādais mizgrauzis, augļkoku raibenis, ķiršu pumpuru tīklkode, lapu koku tinējsmecernieks, plūmju tīkllapsene, augļu koku tīklkode, plūmju lapu pangērce, plūmju lapu kārpērce, ķiršu zāģlapsene.

Izdevumā „Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi” apkopoti attēli un informācija par šādiem kaitīgajiem organismiem: aveņu iedegas, pelēkā puve, aveņu lapu sīkplankumainība, aveņu rūsa, vīrusu ierosinātas slimības, sakņu puve (fitoftoroze), antraknoze, aveņu dzinumu melnēšana, aveņu verticilārā vīte, aveņu ziedu smecernieks, avenāju vabole, aveņu dzinumu pangodiņš, aveņu pangodiņš, aveņu stiklspārnis, parastā tīklērce, aveņu ērce, aveņu dzinumu muša, gliemeži, laputis, dārza vabole, pelēkā puve, zemeņu miltrasa, zemeņu lapu baltplankumainība, zemeņu lapu brūnplankumainība, ādainā puve jeb fitoftoroze, antraknoze jeb zemeņu iedegas, sakņu puves komplekss, zemeņu sakņu un stublāja pamatnes puve, galvainais pelējums jeb mukoroze, aveņu ziedu smecernieks, zemeņu ērce, zemeņu lapgrauzis, parastā tīklērce, zemeņu nematode, lauka maijvabole, laputis, putu cikāde, tripši, pļavu pūkainā blakts, zāģlapsene.

Izdevumā „Čemurziežu dzimtas dārzeņu slimības un kaitēkļi” apkopoti attēli un informācija par šādiem kaitīgajiem organismiem: burkānu lapu sausplankumainība (tumšplankumainība), burkānu lapu brūnplankumainība, čemurziežu īstā miltrasa, baltā puve, čemurziežu melnā puve, violetā sakņu puve, skābā puve, melnā sakņu puve, rizoktonija, pelēkais pelējums, fuzariālā sausā puve, bakteriālā puve, burkānu sarkano lapu vīruss, burkānu muša, burkānu lapu blusiņa, nematode, laputis, burkānu - papeļu sakņu laputs, alotājmušas, sprakšķi (drātstārpi).

Bukleti paredzēti lauksaimniekiem kā palīgmateriāls, veicot kultūraugu lauka novērojumus un pieņemot lēmumu par augu aizsardzības pasākumu veikšanu.

Katram bukletos iekļautajam kaitīgajam organismam norādīts Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas (EPPO) kods, kas izstrādāts kaitīgajam organismam un ko izmanto starptautiskās datorizētās datubāzēs, lai iegūtu papildu informāciju par kaitīgajiem organismiem.

Bukletus bez maksas iespējams saņemt:
VAAD Integrētās augu aizsardzības daļā, Rīgā, Lielvārdes iela 36, iepriekš piezvanot pa tālruni: 67185478, 27808472 vai VAAD reģionālajās nodaļās.

2018.03.05. 14:00:00


Atpakaļ