Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Pārskats par komersanta izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem 2017.gadā jāiesniedz līdz 2018.gada 1.aprīlim

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 8.panta piekto daļu komersantiem, kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, katru gadu līdz 1.aprīlim Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz informācija par iepriekšējā kalendārā gadā gala lietotājam izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiem.

Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.949 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū” 32.1 punkts paredz, ka licences īpašnieks katru gadu līdz 1.aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (turpmāk - LAD EPS), elektroniski iesniedz VAAD informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu

LAD EPS e-pakalpojumā „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāku datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi.

Lai pārskatu iesniegtu izmantojot LAD EPS, komersantam jāpiereģistrējas Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā un jāparaksta LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Plašāka informācija par dokumentiem, kurus nepieciešams aizpildīt un to iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Rokasgrāmata pieteikuma „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” aizpildīšnai un iesniegšanai, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), pieejama interneta vietnē.

Neatkarīgi no komersanta izplatīšanas vietu skaita, komersantam jāiesniedz viens kopīgs pārskats.

Ja komersantam 2017.gadā bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, bet darbība ar augu aizsardzības līdzekļiem nenotika, tam jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā jāiesniedz (klātienē, pa pastu vai elektroniski parakstīts ar elektronisko parakstu) iesniegums brīvā formā, kurā norādīts šis fakts.

Nepieciešamības gadījumā konsultējieties:

  • par EPS darbību ar LAD Informācijas tehnoloģiju speciālistu O.Tālbergu, tālr. 67027857;
  • par pārskata aizpildīšanu un iesniegšanu ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektori V.Lazdausku, tālr. 67550921;
  • par datu ievadi, veicot CSV failu ielādi, ar VAAD Informācijas daļas sistēmanalītiķi   G.Kostu, tālr. 67323679; 28358556;
  • citos interesējošos jautājumos vērsties VAAD reģionālajās nodaļās.

2018.01.29. 9:31:00


Atpakaļ