Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu (AAL) laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie AAL:

AAL nosaukums Lietošanas kategorija Reģistrācijas īpašnieks Reģ.Nr. Reģ.klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas termiņš
Comrade F Sharda Europe b.v.b.a. 0561 2 azoksistrobīns
ciprokonazols
200 g/l
80 g/l
24.11.2017. 31.12.2022.
Wöbra R Flügel GmbH 0575 3 kvarca smiltis 480 g/kg 17.11.2017. 01.04.2026.
Mavita 250 EC F Syngenta Polska Sp. z o.o. 0576 2 difenokonazols 250 g/l 09.10.2017. 31.12.2018.
Tanaris H BASF A/S 0579 2 dimetēnamīds-P
kvinmeraks
333 g/l
167 g/l
21.11.2017. 31.10.2019.
Difcor 250 EC F Globachem n.v. 0580 2 difenokonazols 250 g/l 15.11.2017. 31.12.2019.
Detia Wühlmausgas R Detia Freyberg GmbH 0584 2/3 kalcija karbīds 800 g/kg 11.12.2017. 31.08.2023.
Pro H Dow AgroSciences Danmark A/S 0585 2 florasulams 50 g/l 07.12.2017. 31.12.2031.
Scab 80 WG F Sharda Europe b.v.b.a. 0582 2 kaptāns 800 g/kg 03.01.2018. 31.07.2019.
Limgol Lim Sharda Europe b.v.b.a. 0586 2 metaldehīds 50 g/kg 03.01.2018. 31.05.2022.
Supero H Sharda Europe b.v.b.a. 0587 2 etil-kvizalofops-P 50 g/l 15.12.2017. 30.11.2019.

Šo AAL atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlai tirdzniecībai:

 AAL nosaukums Liet. kat. Atļaujas īpašnieks Atļaujas Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Atļauja derīga no Atļaujas derīguma termiņš Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais AAL
Nosaukums Reģ. Nr.
Emin dārzam Taifun B  H  SIA “Emin dārzam”  30  3  glifosāts  360 g/l  09.01.2018.  31.12.2018.  Taifun B  0027
Emin dārzam Mavrik Vita  I  SIA “Emin dārzam”  31  3  tau-fluvalināts  240 g/l  09.01.2018.  31.05.2018  Mavrik  0526

Šo AAL atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) Anulēts šāds AAL:

AAL nosaukums un preparatīvā forma Liet. kat. Reģistrācijas īpašieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģ. datums Reģ. beigu datums Piezīmes
Akanto Prīma š.g. F DuPont Sverige AB 0340 2 ciprodinils
pikoksistrobīns
300 g/kg
80 g/kg
28.12.2009. 30.11.2017. Anulēts ar 01.12.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2018. un izlietot līdz 30.11.2018.

4) pagarināts šādu AAL reģistrācijas termiņš:

AAL nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašieks Reģistrācijas beigu termiņš
 Amistar Xtra 0219  Syngenta Polska Sp. z o.o.  30.06.2018.
 Monitors d.g. 0145  Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
 Axial 50 EC 0304  Syngenta Polska Sp. z o.o.  31.12.2018.
 Avoxa 0525  Syngenta Polska Sp. z o.o.
 Baytan Trio 0419  Bayer AG
 Devrinols s.k. 0252  UPL Europe Ltd
 Effector 0134  BASF A/S
 Focus Ultra 0065  BASF A/S
 Fusilade Forte 150 EC 0182  Syngenta Polska Sp. z o.o.
 Korbels e.k. 0044  BASF A/S
 Leimay SC 0346  Nissan Chemical Europe S.A.R.L.
 Elegant 2FD 0478  ADAMA Registrations B.V.
 Mustangs Forte s.e. 0334  Dow AgroSciences Danmark A/S
 Targa Super 0383  Bayer AG
 Pantera 4 EC 0171  Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd.  30.11.2022.

5) saskaņā ar 2017.gada 22.novembra lēmumu Nr.2684 nomainīts AAL Mavrik Vita (reģ. Nr.0526) nosaukums uz Mavrik;

6) saskaņā ar 2017.gada 12.aprīļa lēmumu Nr.2515 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas dzelzs (III) fosfāta apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL SluxxHP (reģ. Nr.0396) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim. Jaunais marķējuma teksts apstiprināts 31.11.2017. Atļauts lietot kā limacīdu kailgliemežu un mīkstgliemežu ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvajos kultūraugos atklātā laukā un segtajās platībās un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās platībās) Kailgliemeži (Arion spp.), mīkstgliemeži (Deroceras spp.) 7 Apstrādāt kultūraugu platības, kā arī atsevišķas sējumu vai stādījumu vietas, gliemežu invāzijas sākumā - 4

7) saskaņā ar 2017.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.2522 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas dzelzs (III) fosfāta apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Ferramol (reģ. Nr.0395) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim. Jaunais marķējuma teksts apstiprināts 13.11.2017. Atļauts lietot kā limacīdu kailgliemežu ierobežošanai lauksaimniecības un dekoratīvajos kultūraugos atklātā laukā un segtajās platībās, kā arī zālienos un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva, g/m2 Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras, zāliens Milzu kailgliemezis (Limax maximus), raibais mīkstgliemezis (Deroceras reticulatum), tīruma mīkstgliemezis (Deroceras agreste), Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris)  5 Ēsmas granulas izkaisa, kad kļūst redzamas pirmās gliemežu invāzijas un augu bojājuma pazīmes  -  4

8) saskaņā ar 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.2658 paplašināta AAL Metazamix (reģ. Nr.0500) lietošanas joma, atļaujot to lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras rapša sējumos arī pēc kultūrauga sadīgšanas, līdz četru lapu stadijai (AS 10-14), un papildināta lietojuma tabula šādi:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparatīvā deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis Īsmūža divdīgļlapju nezāles un atseviškas īsmūža viendīgļlapju nezāles  0.6-0.8 Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10-14) - 1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis Īsmūža divdīgļlapju nezāles 1.0 Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sējas līdz dīgļsaknes parādīšanās stadijai (AS 00-05) - 1
Vasaras rapsis Īsmūža divdīgļlapju nezāles
0.75 Apsmidzināt sējumus pēc kultūrauga sadīgšanas līdz četru lapu stadijai (AS 10-14). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu

9) saskaņā ar 2017.gada 18.oktobra lēmumu Nr.2667 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas piridāta apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Lentagrāns 45 p.s. (reģ. Nr.0330) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim. AAL nosaukums nomainīts uz Lentagran 45 WP. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai galviņkāpostu, lapu kāpostu, lopbarības kāpostu, Savojas kāpostu, Briseles kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, kolrābju, saldās kukurūzas, sīpolu, šalotes sīpolu, vasaras sīpolu (lokiem), puravu, ķiploku un sparģeļu (neražojošos un ražojošos) sējumos un stādījumos, un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparatīvā deva, kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Galviņkāposti, Briseles kāposti, Savojas kāposti, lapu kāposti, lopbarības kāposti Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 42 2
Ziedkāposti, brokoļi    Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt stādījumus pēc kultūraugu izstādīšanas, kad tie ir ieaugušies un ir četru līdz sešu lapu stadijā (AS 14-16). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 42 2
Sīpoli (sētie, stādītie), šalotes sīpoli Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūraugu sadīgšanas, tā vienas līdz četru lapu stadijā (AS 11-14). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 56 2
Vasaras sīpoli (lokiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt sējumus vai stādījumus pēc kultūrauga sadīgšanas, kad pilnībā attīstījušās trīs lapas (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā 28 2
Puravi Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt pēc kultūrauga izstādīšanas un ieaugšanās, kad kultūraugam ir attīstījusies 3. lapa (AS 13). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā  28  2
Ķiploki* Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt stādījumus, kad kultūraugam attīstījusies 3. lapa (AS 13).  Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā  56  2
Kolrābji* Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt sējumus, kad kultūraugam attīstījušās četras līdz sešas lapas (AS 14-16). Ja augs pārstādīts, apstrādi veikt pēc 2-4 nedēļām. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā  42  2
Kukurūza*, saldā Īsmūža divdīgļlapju nezāles 1.0-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 12-18). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā  42  2
Sparģeļi* (neražojoši stādījumi, 1-2 gadi veci) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-1.0 Apsmidzināt stādījumus, sākot ar kultūrauga attīstības stadiju, kad redzami 1-5 sānu dzinumi (AS 21). Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā  -  2
Sparģeļi* (stādījumi vecāki par 2 gadiem) Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.5-2.0 Apsmidzināt stādījumus pirms kultūrauga sadīgšanas un/vai pēc ražas novākšanas. Maksimālais preparāta daudzums 2 kg/ha veģetācijas periodā  -  2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto AAL saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par AAL iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

10) saskaņā ar 2017.gada 10.novembra lēmumu Nr.2669 papildināts AAL Signum (reģ. Nr.0269) lietojums: 

Apstrādājamā kultūra Kaitīgais organisms Preparāta deva, kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ķiploki* Puves (Botrytis cinerea, Botrytis squamosa, Botrytis allii, Fusarium oxysporum), baltā puve (Sclerotinia cepivorum) 1.5 Apsmidzināt stādījumu profilaktiski, pirmo reizi 6 nedēļas pirms ražas novākšanas, atkārtoti pēc 5-10 dienām 14 2

11) saskaņā ar 2017.gada 10.novembra lēmumu Nr.2678 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas žāvētu asiņu miltu iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka AAL – repelents Plantskids š.p. (reģ. Nr.0274) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2021.gada 31.augustam. AAL nosaukums nomainīts uz Plantskydd. Atļauts lietot kā repelentu aļņu, staltbriežu, stirnu un zaķu radīto bojājumu ierobežošanai skuju koku un lapu koku stādījumos (jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos):

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Skuju koki, jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos Aļņi, staltbrieži, stirnas, zaķi 0.8-1.6 kg/1000 kociņiem AApsmidzināt jauno skuju kociņu galotnes ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0-10.0 litri uz 1000 kociņiem - 2
Lapu koki jaunaudzēs un dekoratīvo koku stādījumos Aļņi, staltbrieži, stirnas, zaķi 0.8-1.6 kg/1000 kociņiem Apsmidzināt visu jauno kociņu ar darba šķidrumu. Darba šķidruma patēriņš 5.0-10.0 litri uz 1000 kociņiem - 2

12) saskaņā ar 2017.gada 22.novembra lēmumu Nr.2683 noteiktas izmaiņas AAL Cycocel 750 (reģ. Nr.0096) lietošanas nosacījumos, kā arī noteikts termiņš AAL Cycocel 750 krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai. Augu augšanas regulatoru Cycocel 750 tagad atļauts lietot auzu sējumos, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Atcelts 2017.gada 3.oktobra lēmums §2651 “Par termiņa noteikšanu augu aizsardzības līdzekļa Cycocel 750 krājumu izplatīšanai un krājumu lietošanu.” Noteikts jauns termiņš krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

 • Atļauts esošos AAL Cycocel 750 (reģ. Nr. 0096) krājumus, kas saražoti līdz 2017.gada 22.novembrim, izplatīt līdz 2018.gada 22.maijam, līdzi dodot šā lēmuma kopiju;
 • Līdz 2017.gada 22.novembrim saražotos AAL Cycocel 750 (reģ. Nr. 0096) krājumus jāizlieto atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:
   
 • Apstrādājamie kultūraugi Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
  Ziemas kvieši 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32) - 1
  Vasaras kvieši 0.8-1.25 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32) - 1
  Tritikāle 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32) - 1
  Rudzi 1.0-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32) - 1
  Auzas 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32) - 1
  Vasaras mieži 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32) - 1
  Stiebrzāles* (sēklai) 1.2-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32) - 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto AAL saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par AAL iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

13) saskaņā ar 2017.gada 4.augusta lēmumu Nr.2625 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Saracen (reģ. Nr.0471) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos, kā arī daudzgadīgo stiebrzāļu sējumos sēklai un ganībās un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075-0.100 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075-0.100 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 12-39) - 1
Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075-0.150 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1
Ganības Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075-0.150 Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūrauga attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) 7 1

14) saskaņā ar 2017.gada 4.augusta lēmumu Nr.2626 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Saracen Delta (reģ. Nr.0493) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2019.gada 31.decembrim. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un daudzgadīgi stiebrzāļu sēklai sējumos, un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29) - 1
0.100 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)
Vasaras kvieši, vasaras mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075 Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz cerošanas beigām (AS 12-29) - 1
0.100 Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)
Daudzgadīgās stiebrzāles sēklai Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.075-0.100 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32) - 1

15) saskaņā ar 2017.gada 10.novembra lēmumu Nr.2677 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas fluksapiroksāda iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka AAL – fungicīds Adexar (reģ. Nr.0404) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2020.gada 30.aprīlim. AAL nosaukums nomainīts uz Adexar XE. Atļauts lietot kā fungicīdu graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, ziemas un vasaras tritikāles un auzu sējumos;

16) saskaņā ar 2017.gada 18.decembra lēmumu Nr.2704 noteikts termiņš AAL Adexar krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

 • Atļaut esošos AAL Adexar (reģ. Nr.0404) krājumus, kas saražoti līdz 2017.gada 14.decembrim, izplatīt līdz 2018.gada 14.jūnijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.
 • Līdz 2017.gada 14.decembrim saražotos AAL Adexar (reģ. Nr.0404) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:
Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides)  1.33-2.0 1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)
 
 
35
 
 
1
Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)  1.33-2.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
Ziemas kvieši, vasaras kvieši Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)  1.0+1.0  2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 35 2
Ziemas mieži, vasaras mieži Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrihcoides)  1.33-2.0 1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)
 
 
35
 
 
1
Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), ramulārija (Ramularia collocygni), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)  1.33-2.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69) 
Ziemas mieži, vasaras mieži Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), ramulārija (Ramularia collocygni), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)  1.0+1.0  2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 35  2
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides)  1.33-2.0 1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)
 
 
35
 
 
1
Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)  1.33-2.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis) 1.0+1.0 2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 35  2
Rudzi Stiebru lūšana (Pseudocercosporella herpotrichoides)  1.33-2.0  1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai arī parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)
 
 
35
 
 
1
Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)  1.33-2.0 Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
Rudzi Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis) 1.0+1.0 2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 35  2
Auzas Auzu vainagrūsa (Puccinia coronata), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)  1.0+1.0 1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 35  1
 1.0+1.0 2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)
 35  2

17) saskaņā ar 2017.gada 10.novembra lēmumu Nr.2679 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas metil-metsulfurona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Accurate 200 WG (reģ. Nr.0342) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2024.gada 31.martam. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras un ziemas kviešu, vasaras un ziemas miežu, auzu, tritikāles un linu sējumos; latvāņa ierobežošanai ceļa malās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemēs zem elektrolīniju pārvadiem;

18) saskaņā ar 2017.gada 18.decembra lēmumu Nr.2703 noteikts termiņš AAL Accurate 200 WG krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

 • Atļaut esošos AAL Accurate 200 WG (reģ. Nr.0342) krājumus, kas saražoti līdz 2017.gada 7.decembrim, izplatīt līdz 2018.gada 7.jūnijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.
 • Līdz 2017.gada 7.decembrim saražotos AAL Accurate 200 WG (reģ. Nr.0342) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, kg/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle

Īsmūža divdīgļlapju nezāles

0.01

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29)

1

0.02

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32)

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Īsmūža divdīgļlapju nezāles

0.01-0.02

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 20-32)

1

Lini*

Īsmūža divdīgļlapju nezāles

0.02

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga pirmo lapu pāri līdz 30 cm augstumam vai pirms ziedpumpuri kļūst redzami, atkarībā no tā, kas notiek agrāk

1

Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*

Latvāņi

0.03

Apsmidzina:

1.lietošanas veids
Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, dīgļlapu veidošanas stadijā.

2.lietošanas veids
Agri pavasarī, atsākoties veģetācijai, kad lielāko pārziemojušo latvāņu rozešu diameters - 20 cm.

3.lietošanas veids
Vasarā pēc nopļaušanas, kad latvāņi ataug un to rozetes ir diametrā ap 20-25 cm.

4.lietošanas veids
Latvāņu centrālo dzinumu tā ziedēšanas laikā, kamēr vēl nav izveidojušās sēklas.

5.lietošanas veids
Atsevišķi augošu latvāņu rozetes.

Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu Kontakts 100 ml uz 200 l ūdens uz ha.

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

19) saskaņā ar 2017.gada 22.novembra lēmumu Nr.2686 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas fluksapiroksāda iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka augu aizsardzības līdzeklis – fungicīds Ceriax (reģ. Nr.0405) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2019.gada 30.janvārim. Atļauts lietot kā fungicīdu graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un ziemas un vasaras tritikāles sējumos.

20) saskaņā ar 2017.gada 18.decembra lēmumu Nr.2705 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa Ceriax krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

1. Atļaut esošos augu aizsardzības līdzekļa Ceriax (reģ. Nr.0405) krājumus, kas saražoti līdz 2017.gada 14.decembrim, izplatīt līdz 2018.gada 14.jūnijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2017.gada 14.decembrim saražotos augu aizsardzības līdzekļa Ceriax (reģ. Nr.0405) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)

1.5-3.0

1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

1.5+1.5

2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

2

Ziemas mieži, vasaras mieži

Miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), pundurrūsa (Puccinia hordei), ramulārija (Ramularia collo-cygni), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

1.5-3.0

1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

1.5+1.5

2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

2

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

Kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)

1.5-3.0

1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

1.5+1.5

2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

2

Rudzi

Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

1.5-3.0

1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

1.5+1.5

2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

2

Auzas

Auzu vainagrūsa (Puccinia coronata), graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

1.5-3.0

1.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

1.5+1.5

2.lietošanas veids
Apsmidzināt sējumus dalītā apstrādē, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

2

2.1. Augu aizsardzības līdzekļa Ceriax lietošanas nosacījumi attiecībā uz iespējamās ietekmes uz vidi samazināšanu:

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

21) saskaņā ar 2017.gada 28.decembra lēmumu Nr.2719 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas azoksistrobīna apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Amistar 250 SC (reģ. Nr.0187) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2022.gada 31.decembrim. Atļauts lietot kā fungicīdu ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras rapša sējumos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Pekinas kāpostu, Ķīnas kāpostu, seleriju (sakņu, kātu), pētersīļu (sakņu), pastinaku stādījumos, kāļu, rāceņu sējumos, burkānu, sīpolu, ķiploku, ķirbju, meloņu, arbūzu, puravu, gurķu, kabaču (arī cukīni), tomātu, paprikas stādījumos, salātu sējumos, krāšņumaugu sējumos vai stādījumos, krizantēmu stādījumos, skuju kokiem un lapu kokiem kokaudzētavās, zāliena un golfa laukumos, kā arī zirņiem un pupām (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm, graudiem);

22) saskaņā ar 2018.gada 12.janvāra lēmumu Nr.2729 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa Amistar 250 SC krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

1. Atļaut esošos augu aizsardzības līdzekļa Amistar 250 SC (reģ. Nr.0187) krājumus, kas saražoti līdz 2018.gada 3.janvārim, izplatīt līdz 2018.gada 3.jūlijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2018.gada 3.janvārim saražotos augu aizsardzības līdzekļa Amistar 250 SC (reģ. Nr.0187) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamā kultūra

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum)

0.8-1.0

 

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

Ziemas mieži, vasaras mieži

Pundurūsa (Puccinia hordei), miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)

0.8-1.0

 

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

Rudzi

Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)

0.8-1.0

 

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

Tritikāle

Brūnā rūsa (Puccinia recondita), dzeltenā rūsa (Puccinia striiformis), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)

0.8-1.0

 

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu, līdz ziedēšanas beigām (AS 30-69)

35

1

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

Krustziežu sausplankumainība (Altenaria brassicae)

0.8-1.0

 

Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu, līdz ziedēšana beigām (AS 60-69)

21

1

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

Baltā puve (Sclerotinia sclerotiorum)

0.8-1.0

 

Apsmidzināt profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar rapša ziedēšanas sākumu, līdz ziedēšanas vidum, kad galvenajā ziedkopā atvērušies 50-60% ziedu (AS 60-65)

Kartupeļi

Kartupeļu lapu sauspalnkumainība (Alternaria solani)

0.5

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga bumbuļu aizmetņu veidošanas sākumu līdz bumbuļi sasnieguši 60-70% no paredzamās masas (AS 40-47)

7

2

Zirņi (svaigam patēriņam ar/bez paķstīm, graudiem) pupas (svaigam patēriņam ar/bez paķstīm, graudiem)

Zirņu gaišplankumu iedegas (Ascpchyta pisi), zirņu tumšplankumu iedegas (Mycosphaerella pinodes), zirņu īstā miltrasa (Erysiphe pisi), zirņu neīstā miltrasa (Prerenospora vicae sp. pisi), zirņu rūsa (Uromyces pisi)

0.8

 

Apsmidzināt, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar pirmo ziedpumpuru parādīšanos, līdz ziedēšanas beigām (AS 51-69)

14

1

Galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi

Kāpostu sausplankumainība (Alternaria brassicae, A. brassicicola), krustziežu neīstā miltrasa (Peronospora parasitica), krustziežu īstā miltrasa (Erysiphe cruciferarum), krustziežu baltkreves (Albugo candida)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz kultūrauga galviņa sasniegusi šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-49)

14

1

Pekinas kāposti, Ķīnas kāposti

Kāpostu sausplankumainība (Alternaria brassicae, A. brassicicola), krustziežu neīstā miltrasa (Peronospora parasitica), krustziežu īstā miltrasa (Erysiphe cruciferarum), krustziežu baltkreves (Albugo candida)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz kultūraugam izveidojusies 80% šķirnei raksturīgā lapu masa (AS 16-48)

21

1

Selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki

Seleriju lapu gaišplankumainība (Septoria apiicola), burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercosporium carotae), seleriju lapu brūnplankumainība (Cercospora apii), seleriju rūsa (Puccinia apii)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)

14

1

Selerijas (kātu)

Seleriju lapu gaišplankumainība (Septoria apiicola), burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercosporium carotae), seleriju lapu brūnplankumainība (Cercospora apii), seleriju rūsa (Puccinia apii)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga kātu veidošanas sākumu līdz tie sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu (AS 41-49)

14

1

Kāļi. rāceņi

Lapu sauspalnkumainības (Alternaria spp.)

0.8

 

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)

14

1

Burkāni

Burkānu lapu sausplankumainība (Alternaria dauci), čemurziežu īstā miltrasa (Erysiphe heraclei), burkānu lapu brūnplankumainība (Cercospora carotae)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga saknes attīstības sākumu līdz sakne izveidojusi šķirnei raksturīgo formu un diametru (AS 40-49)

14

1

Sīpoli, ķiploki*

Sīpolu neīstā miltrasa (Peronospora destructor), lapu plankumainība (Alternaria porri), sīpolu kakla puves (Botryotinia squamosa, Botrytis alli), rūsas (Puccinia spp.)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz 50% lapu noliekušās (AS 16-48)

14

1

Ķirbji*, melones*, arbūzi*

Ķirbjaugu īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum), kvēpainā miltrasa (Sphaerotheca fuliginea)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)

3

1

Puravi

Sīpolu rūsa (Puccinia allii), melnais sodrējums (Cladosporium allii), lapu plankumainība (Alternaria porri), puravu neīstā miltrasa (Phytophthora porri)

0.8

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga stublāja veidošanas sākumu līdz tas sasniedzis šķirnei raksturīgo diametru (AS 41-49)

21

1

Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)

Gurķu neīstā miltrasa (Pseudoperonospora cubensis)

 

0.08

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)

3

2

Gurķi, kabači (arī cukīni) (segtās platībās)

Ķirbjaugu īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum), kvēpainā miltrasa (Sphaerotheca fuliginea), gurķu kraupis (Cladosporium cucumerinum), gurķu stublāju iedegas (Didymella bryoniae),

 

0.08

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi sasnieguši šķirnei raksturīgo lielumu un formu (AS 16-79)

Tomāti (segtās platībās)

Tomātu augļu brūnā puve (Phytophthora infestans)

 

0.08

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89)

3

2

Tomāti, paprika* (segtās platībās)

Tomātu īstā miltrasa (Oidium lycopersici), tomātu lapu brūnais pelējums (Cladosporium fulvum), tomātu lapu sausplankumainība (Alternaria solani)

 

0.08

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām slimības pazīmēm, sākot ar kultūrauga sešu lapu stadiju līdz augļi pilnīgi gatavi (AS 16-89)

Salāti* (atklātā laukā)

Salātu neīstā miltrasa (Bremia lactucae) dīgstu melnkāja (Rhizoctonia solani)

0.8

 

Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49)

14

1

Salāti* (segtās platībās)

Salātu neīstā miltrasa (Bremia lactucae), dīgstu melnkāja (Rhizoctonia solani)

0.8

 

Apsmidzināt sējumus vai stādījumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar sešu lapu stadiju līdz izveidojies kultūrauga šķirnei raksturīgais lapojuma lielums (AS 16-49)

14

2

Skuju koki kokaudzētavās

Skujbire (Lophodermium spp.)

0.8

0.1

Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām

2

Lapu koki kokaudzētavās

Rūsas (Puccinia spp.), bērzu tumšbrūnā plankumainība (Marssonina betulae), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.)

0.8

0.1

Apsmidzināt sējeņus vai ietvarstādus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām

2

Krāšņumaugi (atklātā laukā)

Rūsas (Puccinia spp.), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.)

0.8

0.1

Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm

1

Krāšņumaugi (segtās platībās)

Rūsas (Puccinia spp.), sausplankumainības (Alternaria spp.), īstā miltrasa (Erysiphe spp.), iedegas (Colletotrichum spp.), lapu plankumainības (Cercospora spp.)

0.8

0.1

Apsmidzināt sējumu vai stādījumu profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm. Atkārtoti apsmidzina pēc 7-10 dienām

2

Krizantēmas* (atklātā laukā)

Krizantēmu baltā rūsa (Puccinia horiana)

0.48 – augi līdz 50 cm;
0.72 – augi līdz 125 cm;
0.96 – augi virs 125 cm

0.1

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski

1

Krizantēmas* (segtās platībās)

Krizantēmu baltā rūsa (Puccinia horiana)

0.48 – augi līdz 50 cm;
0.72 – augi līdz 125 cm;
0.96 – augi virs 125 cm

0.1

Apsmidzināt stādījumus profilaktiski, atkārtoti pēc 4 nedēļām

2

Zāliens, zāliens golfa laukumā

Fuzarioze (Fusarium spp.)

1.0

 

Apsmidzināt zālienu rudenī profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

2018.01.23. 11:33:00


Atpakaļ