Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka
1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi (turpmāk - AAL):

AAL nosaukums Liet. kat. Reģ. īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģ. datums Reģ. beigu termiņš
Elatus Plus F Syngenta Polska Sp. z o.o. 0574 2 benzovindiflupirs 100 g/l 29.09.2017. 02.03.2024.
Evure I ADAMA Registrations B.V. 0577 2 tau-fluvalināts 240 g/l 17.10.2017. 31.05.2022.
Zetrola H ADAMA Registrations B.V. 0578 2 propakvizafops 100 g/l 17.10.2017. 30.11.2022.
Roundup Flick H Monsanto Crop Sciences Denmark A/S 0515 2 glifosāts 360 g/l 12.10.2017. 15.12.2018.

Šo AAL atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) anulēti šādi AAL:

AAL nosaukums un preparatīvā forma Liet. kat. Reģ. īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģ. datums Reģ. beigu datums Piezīmes
Akanto 250 s.k. F DuPont Sverige AB 0308 2 pikoksistrobīns 250 g/l 31.03.2008. 31.10.2017. Anulēts ar 31.10.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2018. un izlietot līdz 30.11.2018.
Credo F DuPont Sverige AB 0420 2 pikoksistrobīns
hlortalonils
100 g/l
500 g/l
24.05.2013. 31.10.2017. Anulēts ar 31.10.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2018. un izlietot līdz 30.11.2018.

3) pagarināts šādu AAL reģistrācijas termiņš:

AAL nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģ. īpašnieks Reģ. beigu termiņš
Estets 600 e.k. 0305 Nufarm GmbH & Co KG 30.06.2018.
Butisan Avant 0497 BASF A/S 31.10.2019.
Butisan Kombi 0470
Nimbus Gold 0523
Trimmer 500 WG 0469 ADAMA Registrations B.V.
Bulldock 025 EC 0090
Baythroid 0537
Latitude XL 0485 Certis Europe B.V.

4) saskaņā ar 2017.gada 8.augusta lēmumu Nr.2628 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas hlormekvāta hlorīda iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka AAL – augu augšanas regulators Cycocel 750 (reģ. Nr.0096) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2022.gada 30.novembrim. Atļauts lietot kā augu augšanas regulatoru ziemas kviešu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī stiebrzāļu sējumos sēklai.

5) saskaņā ar 2017.gada 3.oktobra lēmumu Nr.2651 noteikts termiņš AAL Cycocel 750 krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

  1. Atļaut esošos AAL Cycocel 750 (reģ. Nr.0096) krājumus, kas saražoti līdz 2017.gada 26.septembrim, izplatīt līdz 2018.gada 26.martam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.
  2. Līdz 2017.gada 26.septembrim saražotos AAL Cycocel 750 (reģ. Nr.0096) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:
Apstrādājamie kultūraugi Preparāta deva, l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
 Ziemas kvieši 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)  -  1
 Vasaras kvieši 0.8-1.25 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)  -  1
 Tritikāle 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)  -  1
 Rudzi 1.2-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)  -  1
 Auzas 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz karoglapas parādīšanas stadijai (AS 30-37)  -  1
 Vasaras mieži 1.0-1.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)  -  1
 Stiebrzāles* (sēklai) 1.2-2.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas vidu līdz divu mezglu stadijai (AS 25-32)  -  1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51.pantu. Persona, kura lieto AAL saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par AAL iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

6) saskaņā ar 2017.gada 5.jūlija lēmumu Nr.2611 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Tombo d.g. (reģ. Nr.0335) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2025.gada 31.decembrim. AAL nosaukums nomainīts uz Tombo WG. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles, rudzu un vasaras kviešu sējumos un noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.15 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 21-29). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1
0.20 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu
Vasaras kvieši Īsmūža viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.10-0.15 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai (AS 21-32). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1

7) saskaņā ar 2017.gada 15.septembra lēmumu Nr.2642 precizēta AAL Tripali (reģ. Nr.0551) darbības joma:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva, kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.025-0.035 Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1
Ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.025-0.035 Apsmidzināt kultūraugu sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.025-0.035 Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1
Auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.025 Apsmidzināt kultūraugu sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz stiebrošanas sākumam (AS 20-30). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1

8) saskaņā ar 2017.gada 3.oktobra lēmumu Nr.2649 anulēta AAL Karate Zeon 5 CS (reģ. Nr.0207) reģistrācija 3.reģistrācijas klasē.

2017.11.03. 17:55:00


Atpakaļ