Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas mēslošanas līdzekļu izkliedes atļaujā

Ņemot vērā mēslošanas izkliedei nelabvēlīgos laika apstākļus, Zemkopības ministrijā pieņemts lēmums atļaut izkliedēt visa veida kūtsmēslus un fermentācijas atliekas (arī uz sasalušas augsnes) līdz 2017.gada 1.decembrim, vienlaikus ievērojot Minisitru kabineta noteikumu Nr.834 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” 3.3.6.apakšpunktā noteiktās prasības mēslojuma iestrādei - pakaišu kūtsmēslus un fermentācijas atliekas pēc izkliedēšanas jāiestrādā 24 stundu laikā, šķidros kūtsmēslus un vircu – 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu.

Informācija sagatavoja:
VAAD Agroķīmijas departaments,
tālrunis: 67550920

2017.10.31. 18:17:00


Atpakaļ