Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Aktualitātes bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Atgādinām, ka ziemāju labībām tuvojas pēdējais iesnieguma iesniegšanas termiņš individuālās atļaujas saņemšanai sēklas, kas nav iegūtas ar bioloģisko lauksaimniecības ražošanas metodi, izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Kārtība kādā notiek individuālo atļauju izsniegšana nav mainījusies. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ziemāju labībām līdz 15.oktobrim (pasta zīmogs). Katra iesniegumā norādītā šķirne tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek izsniegta sava individuālā atļauja. Valsts nodevas par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, apmērs ir 7,11 eiro.

Rekvizīti, kur maksāt:
Saņēmējs: Valsts kase,
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC:TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi.

Pirms individuālās atļaujas pieprasīšanas:

  • Pārliecinieties, vai datu bāzē (www.vaad.gov.lv sadaļā: Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Datu bāze par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļu pavairošanas materiālu) Jums nepieciešamajai sugai nav pieejams atbilstošs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvais pavairojamais materiāls. Atļaujas izsniedz tikai tādā gadījumā, ja šai datu bāzē nav informācijas, ka pieejams atbilstošs bioloģiskas izcelsmes sēklas materiāls!
  • Pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajai sugai šajā gadā jau nav piešķirta vispārējā atļauja (www.vaad.gov.lv sadaļā: Reģistri un saraksti > Bioloģiskā lauksaimniecība > Vispārējās atļaujas). Sarakstā minētajām sugām netiek izsniegta individuālā atļauja, kā arī valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā!

Dokumentus var iesniegt pa pastu vai personīgi VAAD Sēklu kontroles departamentā, VAAD Augu karantīnas departamentā, VAAD reģionālajās nodaļās vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu info@vaad.gov.lv.

2017.10.13. 18:08:42


Atpakaļ