Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums  Reģistrācijas beigu termiņš
 Moxa  AR  Globachem n.v.  0562  2   etil-trineksapaks  250 g/l  01.09.2017. 30.04.2019.
 Property 180 SC  F  ISK Biosciences Europe N.V.  0567  2  piriofenons  180 g/l  01.09.2017.  31.01.2025.
 Meridian  Lim  Sharda Europe b.v.b.a.  0569  2  metaldehīds  50 g/kg  05.09.2017.  31.05.2022.
 Broadway Star  H  Dow AgroSciences Danmark A/S  0571  2 piroksulams
florasulams
 70,8 g/kg
14,2 g/kg
 18.09.2017  30.04.2025.
 Cleravo  H  BASF A/S  0572  2  imazamokss
kvinmeraks
 35 g/l
250 g/l
 26.09.2017.  31.07.2019.
 Elumis 105 OD  H  Syngenta Polska Sp. z o.o.  0573  2  mezotrions
nikosulfurons
 75 g/l
30 g/l
 31.08.2017.  31.07.2018.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preperatīvā forma
 
Liet. kat. Atļaujas īpašnieks Atļaujas Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Atļauja derīga no Atālujas derīguma termiņš Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais augu aizsardzības līdzeklis
Nosaukums Reģ. Nr.
Emin dārzam Revus 250 SC F SIA "Emin dārzam" 26 3 mandipropamīds 250 g/l 05.09.2017. 31.07.2024. Revus 250 SC 0312

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) saskaņā ar 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.2631 mainījies augu aizsardzības līdzekļa Latitude XL (reģ. Nr.0485) reģistrācijas īpašnieks no “Monsanto Crop Sciences Denmark A/S” uz “Certis Europe B.V.”. Lēmums par augu aizsardzības līdzekļa Latitude XL reģistrācijas īpašnieka maiņu stājas spēkā pēc marķējuma teksta parauga apstiprināšanas Valsts augu aizsardzības dienestā, bet ne agrāk par 2017.gada 30.septembri;

4) saskaņā ar 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.2632 mainījies augu aizsardzības līdzekļa Switch 62.5 WG (reģ. Nr.0244) reģistrācijas īpašnieks no “Syngenta Crop Protection AG” uz “Syngenta Polska Sp. z o.o.”;

5) saskaņā ar 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.2634 augu aizsardzības līdzekli Attribut (reģ. Nr.0191) papildus atļauts izplatīt arī 1 kg iepakojumos;

6) saskaņā ar 2017.gada 30.augusta lēmumu Nr.2638 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Biathlon 4D (reģ. Nr.0450) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2019.gada 30.novembrim. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos (arī ar stiebrzāļu pasēju) un ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos un noteikt šādu lietojumu:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva, kg/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas mieži Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.04-0.07 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz kultūraugu attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.04-0.07 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 13-39). Darba šķidrumam pievienot virsmas aktīvo vielu - 1

7) saskaņā ar 2017.gada 15.septembra lēmumu Nr. 2641 augu aizsardzības līdzekļa Actellic 50 EC (reģ. Nr. 0170) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.07.2019.

Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesis 02.10.2017., Nr. 195 (6022)

2017.09.29. 15:27:00


Atpakaļ