Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka  AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
DMA 600    H H Dow AgroSciences Danmark A/S 0559 2 2.4-D 600 g/l 25.05.2017. 31.12.2031.
Barca 334 SL H Pestila II Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 0560 2 klopiralīds
piklorams
267 g/l
67 g/l
30.05.2017. 30.04.2019.
Temsa SC H Globachem n.v. 0563 2 mezotrions 100 g/l 02.06.2017. 31.08.2018.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) pagarināts augu aizsardzības līdzekļa "Golden Piccant 334 SL" paralēlās tirdzniecības atļaujas Nr.8 derīguma termiņš līdz 31.12.2019, kā arī veiktas izmaiņas atļaujas nosacījumos: atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos ar devu 0,3 l/ha:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva l/ha Ieteicamā darba šķidruma konc. % Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.3   Apsmidzināt sējumus pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nosegti ar lapām (AS 50) - 1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.3   Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz 4 lapu stadijai (AS 12-14) - 1

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) pagarināts augu aizsardzības līdzekļa "Piccoli 334 SL" paralēlās tirdzniecības atļaujas Nr.12 derīguma termiņš līdz 31.12.2019, kā arī veiktas izmaiņas atļaujas nosacījumos: atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos ar devu 0,3 l/ha:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva l/ha Ieteicamā darba šķidruma konc. % Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienas Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas rapsis Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.3   Apsmidzināt sējumus pavasarī pēc veģetācijas atjaunošanās līdz attīstījušies pirmie ziedpumpuri, bet vēl nosegti ar lapām (AS 50) - 1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.3   Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga 2 lapu stadijas līdz 4 lapu stadijai (AS 12-14) - 1

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

4) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Roundup Ultra 0173 Monsanto Crop Sciences Denmark A/S 31.12.2018.
Roundup PowerMax 0519
Roundup G 0517
Roundup B 0516
Ouragan System 4 0209 Syngenta Polska Sp. z o.o.
Kyleo 0423 Nufarm GmbH & Co KG
Diqua 0338 Sharda Europe b.v.b.a. 30.06.2019.
Basagran 480 0024 BASF A/S
Ridomil Gold MZ 68 WG 0185 Syngenta Polska Sp. z o.o.
Gro-Stop HN k.k.f. 0222 Certis Europe B.V.  31.07.0219.
Gloria 0213 Bayer AG
Karate Zeon 5 CS 0207 Syngenta Polska Sp. z o.o.  31.12.2019.
Kalibre 50 š.g. 0301 DuPont Finland Ltd.
Caryx 0440 BASF A/S  28.02.2020.

 5) anulēti šādi augu aizsardzības līdzekļi:

 Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma  Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu datums Piezīmes
 Harmonijs 50 š.g.  H DuPont Finland Ltd.  0300 2  metiltifensulfurons  500 g/kg  15.06.2007  14.06.2017.  Anulēts ar 15.06.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 14.12.2017. un izlietot līdz 14.12.2018.
 Lingo ZC  H Belchim Crop Protection NV  0358  2 klomazons
linurons
 45 g/l
250 g/l
 23.11.2010.  22.11.2020.  Anulēts ar 03.06.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 03.12.2017. un izlietot līdz 03.06.2018.
 Nuflon  H Belchim Crop Protection NV  0366  2 linurons  450 g/l  02.03.2011.  21.03.2021.  Anulēts ar 03.06.2017.
Krājumus atļauts izplatīt līdz 03.12.2017. un izlietot līdz 03.06.2018.

6) precizēta augu aizsardzības līdzekļa "Primus" (reģ. Nr.0172) lietojuma tabula:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.06-0.075 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz kultūrauga cerošanas beigām (AS 29) - 1
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075-0.1 Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.05-0.075 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29) - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075-0.1 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Ganības (ierīkošanas gadā), stiebrzāles (sēklai, sējas gadā) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām stadijai (AS 20-29) - 1
Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075-0.15 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)
Ganības (2. gada un vecākas) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075- 0.15 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) 7 1
Stiebrzāles (sēklai) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.075-0.15 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1

 

2017.06.07. 10:13:00


Atpakaļ