Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauta jauna šķirne

Informācija publicēta Latvijas Vēstnesī.

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) publicē informāciju par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmums pieņemts saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr.
p.k

Šķirnes nosaukums

Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a)Selekcionārs
b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) aizsardzības termiņš;
b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Brassica napus L. Vasaras rapsis

1.

KWS Ingmar CL

25.04.2017.–31.12.2027.

DE

a,b) KWS SAAT SE

Hibrīds. Izturīgs pret herbicīdu Imazamox. Nākamajā gadā pēc lietošanas pastāv iespēja, ka neiedarbosies sulfonilurīnvielas grupas herbicīdi.

Informācija sagatavota:
VAAD Sēklu kontroles departamentā

2017.05.02. 9:18:00


Atpakaļ