Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas jaunas šķirnes

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr.
p.k

Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionārs
b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) aizsardzības termiņš;
b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu
Cita informācija par šķirni

Brassica napus L. Ziemas rapsis

1.

Safer

29.03.2017.–31.12.2027.

DE

a,b) Bayer CropScience AG

Hibrīds

Triticum aestivum L. Vasaras kvieši

2.

KWS Sharki

10.04.2017.–31.12.2027.

DE

a,b) KWS LOCHOW GmbH

Informācija sagatavota:
VAAD Sēklu kontroles departamentā

2017.04.19. 11:24:00


Atpakaļ