Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ
1) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Azaka F Cheminova A/S 0557 2 azoksistrobīns 250 g/l 21.03.2017. 31.12.2022.

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis: 

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Aktīvās sastāvdaļas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Serenade Aso F Bayer AG 0556 2 Bacillus subtilis, celms QST 713 13,96 g/l 27.03.2017. 31.01.2018.

Šī augu aizsardzības līdzekļa atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preperatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
 Metric ZC  0344  Belchim Crop Protection NV  31.10.2019.
 Kalif Mega  0410  ADAMA Registrations B.V.
 Switch 62.5 WG  0244  Syngenta Crop Protection AG
 Sultan 500 SC  0245  ADAMA Registrations B.V.  31.07.2022.
 Sultan Super  0457
 Fuego Top  0483
 Moddus 250 EC  0183  Syngenta Polska Sp. z o.o.  30.04.2019.

4) anulēts šāds augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preperatīvā forma Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš Piezīmes
Zantara F Bayer AG 0374 2 biksafēns
tebukonazols
50 g/l
166 g/l
13.05.2011. 31.03.2017. Anulēts ar 01.04.2017. Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.09.2017. un izlietot līdz 30.09.2018.

2017.04.10. 17:04:00


Atpakaļ