Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas jaunas šķirnes

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu  aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr. p.k

Šķirnes nosaukums

Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Brassica napus L. Ziemas rapsis

1.

Fencer

07.03.2017.-31.12.2027.

DE

a,b) Bayer CropScience AG

-

Hibrīds

Hordeum vulgare L. Vasaras mieži

2.

KWS Beckie

20.03.2017.-31.12.2027.

DE

a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 07.11.2016. - 31.12.2041.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

R2

3.

KWS Fantex

20.03.2017.-31.12.2027.

DE

a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 07.11.2016. - 31.12.2041.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

R2

Hordeum vulgare L. Ziemas mieži

4.

KWS Keeper

20.03.2017.-31.12.2027.

DE

a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 04.03.2013. - 31.12.2038.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

R6

Triticum aestivum L. Ziemas kvieši

5.

KWS Emil

20.03.2017.-31.12.2027.

DE

a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 05.12.2016. - 31.12.2041.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

-

Cannabis sativa L. Sējas kaņepes

6.

Adzelvieši

22.03.2017.-31.12.2027.

LV

a) -

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

-

Saglabājamā šķirne

Informācija sagatavota
VAAD Sēklu kontroles departamentā

2017.04.05. 16:23:00


Atpakaļ