Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Augsnes minerālā slāpekļa monitoringa rezultāti 2017. gada pavasarī (II daļa)

1. Nitrātu slāpeklis (NO3-N) augsnē 0-30 cm slānī
Monitoringa otrās kārtas paraugos nitrātu slāpekļa (NO3-N) daudzums 0-30 cm augsnes slānī bija intervālā no 1,6 kg/ha līdz 18 kg/ha. Kā jau iepriekš minēts, par zemu uzskatāms nitrātu slāpekļa daudzums līdz 10 kg/ha. Zems tas bija visos Krimuldas novada laukos, kas raksturojas ar vieglu granulometrisko sastāvu (5 laukos – mālsmilts un 1 laukā – smilts augsne). Dobeles, Jelgavas un Tērvetes laukos ar smilšmāla granulometrisko sastāvu nitrātu slāpekļa daudzums bija atšķirīgs: 6 laukos – vidējs (11-18 kg/ha) un 8 laukos – zems (8 - 9 kg/ha). 

NO3–N, kg/ha 0-30 cm augsnes slānī, dabīgi mitras augsnes Monitoringa lauki pa nodrošinājuma grupām, % no pētītajiem laukiem
Dobeles (2 no 7) Jelgavas (6 no 11) Krimuldas (6 no 6) Tērvetes (6 no 6)
līdz 10 0 50 100 83
10 - 20 100 50 0 17
20 - 30 0 0 0 0
virs 30 0 0 0 0

Arī otrās kārtas monitoringa laukos 0-30 cm slānī, neatkarīgi no augsnes granulometriskā sastāva, pārsvarā bija zems nitrātu slāpekļa saturs un, atjaunojoties veģetācijai, šogad ir būtiski iespējami agri dot pirmo slāpekļa papildmēslojumu.

2. Minerālais slāpeklis (NO3-N un NH4-N) 0-60 cm augsnes slānī
Otrās kārtas monitoringa laukos minerālā slāpekļa daudzums 0-60 cm slānī bija robežās no 17 līdz 54 kg/ha. Zems minerālā slāpekļa nodrošinājums (līdz 20 kg/ha) konstatēts tikai vienā laukā Krimuldas novadā smilts augsnē. Pārējos laukos tāpat kā pirmajā kārtā konstatēts vidējs un augsts nodrošinājums ar minerālo slāpekli. 

Nmin, kg/ha 0-60 cm augsnes slānī, dabīgi mitras augsnes Monitoringa lauki pa nodrošinājuma grupām, % no pētītajiem laukiem
Dobeles (2 no 7) Jelgavas (6 no 11) Krimuldas (6 no 6) Tērvetes (6 no 6)
līdz 20 0 0 17 0
20 - 40 50 67 83 83
40 - 60 50 33 0 17
virs 60 0 0 0 0

Jāsecina, ka šogad pavasarī augsnē ir pietiekoši daudz mineralizētā slāpekļa un nav vajadzības palielināt rekomendētās slāpekļa devas. Lielākajā daļā lauku slāpekļa papildmēslojuma devu var samazināt par 10 līdz 20 kg/ha. Izņēmums varētu būt lauki ar izteikti vieglu ganulometrisko sastāvu (smilts augsnes), ja rudenī pamatmēslojumā nav izmantoti slāpekli saturoši mēslošanas līdzekļi.

UZMANĪBU! Ieteikumiem ir vispārīgi rekomendējošs raksturs. Lai veiktu precīzu slāpekļa vajadzības korekciju, jāņem vērā konkrēta lauka dati: vai un cik iepriekšējā gadā lietoti organiskie mēslošanas līdzekļi, priekšaugs, tā pēcietekme u.c. faktori.

Informāciju sagatavoja:
Valsts augu aizsardzības dienesta
Agroķīmijas departaments, tālr. 67550920

2017.03.31. 9:15:00


Atpakaļ