Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Līdz 22.maijam VAAD pieņem iesniegumus personu iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu (t.i. dārzeņu, kartupeļu, ogu un augļu) integrēto audzēšanu un reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 22. maijam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz iesniegums.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā:

  • ierodoties personīgi;
  • sūtot pa pastu;
  • elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Ja VAAD konstatēts, ka iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, VAAD rakstiski pieprasīs personu precizēt informāciju septiņu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Ja iesniegumā norādītā informācija būs atbilstoša normatīvo aktu prasībām, VAAD 10  darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņems lēmumu par Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, ko personai izsniegs pašai personai ierodoties attiecīgajā reģionālajā nodaļā vai nosūtīs pa pastu uz juridisko adresi vai personas deklarēto dzīves vietu.

Ja iesniegums tiks iesniegts pēc 22. maija (pasta zīmogs), VAAD iesniedzēju rakstiski informēs par iesnieguma atstāšanu bez izskatīšanas, to pamatojot.

Iesnieguma veidlapa pieejama VAAD mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Veidlapas, iesniegumi > Augu aizsardzība > Iesniegums personas iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Informācija par VAAD reģionālo nodaļu atrašanas vietām un kontakti pieejami www.vaad.gov.lv: Kontaktinformācija > Reģionālās nodaļas

Iesniegumu, par personas iekļaušanu Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, var iesniegt arī Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centros visā Latvijas teritorijā.

Pie Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā esošām personām VAAD veic pārbaudes katru gadu un pamatojoties uz pārbaudes rezultātu pieņem lēmumu par konkrētā kultūrauga audzēšanas atbilstību vai neatbilstību lauksaimniecības produktu integrētās augu aizsardzības vispārīgo principu un vidi saudzējošas metodes dārzkopībā prasībām konkrētajā gadā, par ko izdara ierakstu reģistrā.

Informācija par VAAD veiktajām pārbaudēm pie personām, kuras iekļautas Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā pieejama www.vaad.gov.lv: Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

Normatīvie akti:


Informācija sagatavota:
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļā, tālr. 67550923

2017.03.24. 21:32:00


Atpakaļ