Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2017"

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums „Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2017”. Izdevumā apkopota informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kuri ir bijuši Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā 2017.gada sākumā, kā arī informācija par to lietošanu un par lietošanas ierobežojumiem.

Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts nemitīgi mainās, jo tiek reģistrēti gan jauni līdzekļi, gan anulētas veco augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas, kā arī noteiktas izmaiņas atsevišķu reģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nosacījumos, tādēļ jaunākā informāciju par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā  atrodama VAAD mājaslapā www.vaad.gov.lv.

Izdevums elektroniskā formātā pieejams VAAD mājaslapā: Informācija sabiedrībai > Izdevums "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2017"

„Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2017” var iegādāties VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā Rīgā, Lielvārdes ielā 36, otrajā stāvā, 54.kabinetā, tālr. 67185479 vai 67185481.

  • Ja vēlaties iegādāties 10 un vairāk izdevumus, iepriekš vēlams piezvanīt.
  • Par rēķina izrakstīšanu sazinieties ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļu Rīgā vai reģionālajām nodaļām vai ierodieties personīgi.


Saraksta cena: 3,56 eiro + 0,75 eiro (PVN 21%) = 4,31 eiro

Lai saņemtu izdevumu pircējam VAAD kontā jāieskaita 4,31 eiro, un pēc tam, uzrādot maksājuma uzdevumu, var saņemt sarakstu.
 

Mūsu rekvizīti:
Valsts augu aizsardzības dienests
Juridiskā adrese - Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000042982
Valsts kase reģ. Nr. 90000050138,
Konts Nr. LV47TREL2160320005000
Valsts kase, kods TRELLV22
 

Maksājuma mērķis rakstīt: Par LR reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu 2017.g. Ieskaitīt kodā 21360.
 
Plašāka informācija:
VAAD reģionālajās nodaļās vai Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļā tālr. 67185479 vai 67185481.

 

2017.03.21. 13:49:00


Atpakaļ