Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Latvijas augu šķirņu katalogā iekļauta Latvijas Agroresursu un ekonomikas institūtā selekcionēta auzu šķirne "Stendes Emilija", kā arī Lielbritānijā selekcionēta vasaras miežu šķirne "Laureate", Vācijā selekcionētas: ziemas kviešu šķirne "Memory", vasaras rapša šķirnes "INV100 CL" un "INV110 CL".

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1 panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr.
p.k

Šķirnes nosaukums

Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs
b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) aizsardzības termiņš;
b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Hordeum vulgare L. Vasaras mieži

1.

Laureate

07.02.2017. - 31.12.2027.

UK

a) Syngenta Participations AG
b) Syngenta UK Ltd.
Eiropas Savienības aizsardzība
a) 21.09.2015. - 31.12.2040.
b) Syngenta Participations AG
c) –

Avena nuda L. Auzas

2.

Stendes Emilija

20.02.2017. - 31.12.2027.

LV

a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 24.01.2017. - 31.12.2042.
b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts
c) –

Kailgraudu

Triticum aestivum L. Ziemas kvieši

3.

Memory

21.02.2017. - 31.12.2027.

DE

a) Secobra Recherches S.A.S.
b) Secobra Saatzucht GmbH
Eiropas Savienības aizsardzība
a) 21.10.2013. - 31.12.2038.
b) Secobra Recherches S.A.S.
c) –

Brassica napus L. Vasaras rapsis

4.

INV100 CL

22.02.2017. - 31.12.2027.

DE

a,b) Bayer CropScience AG

Hibrīds. Izturīgs pret herbicīdu Imazamox. Nākamajā gadā pēc lietošanas pastāv iespēja, ka neiedarbosies sulfonilurīnvielas grupas herbicīdi.

5.

INV110 CL

22.02.2017. - 31.12.2027.

DE

a,b) Bayer CropScience AG

Hibrīds. Izturīgs pret herbicīdu Imazamox. Nākamajā gadā pēc lietošanas pastāv iespēja, ka neiedarbosies sulfonilurīnvielas grupas herbicīdi.

Latvijas augu šķirņu katalogā pagarināts vasaras miežu šķirnes "Quench" uzturēšanās termiņš līdz 31.12.2028.

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11. panta ceturto daļu VAAD publicē informāciju par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 37.punktu pieņemts lēmums pagarināt šķirņu uzturēšanās termiņu Latvijas augu šķirņu katalogā:

Nr. p.k Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni
Hordeum vulgare L. Vasaras mieži
1. Quench 28.07.2008. - 31.12.2028. GB a,b) Syngenta Seeds LTD Eiropas Savienības aizsardzība

a) 13.02.2006. -31.12.2031.

b) Syngenta Participations AG

c) Scandagra Latvia SIA

 

Latvijas augu šķirņu katalogā svītrota ziemas rudzu šķirne "Brasetto"

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu, VAAD publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmums pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3.apakšpunktu.

Nr. p.k Šķirnes reģistrētais nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionāra tiesību īpašnieks

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums
Secale cereale L. Ziemas rudzi
1. Brasetto DE a,b) KWS LOCHOW GmbH 14.02.2017.

Informācija sagatavota: VAAD Sēklu kontroles departamentā

2017.02.28. 10:30:00


Atpakaļ