Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU REĢISTRĀ
1) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa (AAL) laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds ķīmiskais augu aizsardzības līdzeklis:

 AAL nosaukums Liet kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Tridex DG  F UPL Europe Ltd. 0547  2 mankocebs 75 % 09.01.2017. 31.01.2019.
Envidor  I/A Bayer AG 0550  2 spirodiklofēns 240 g/l 23.01.2017. 23.12.2017
Tripali  H DuPont Finland Ltd. 0551  2 metil-metsulfurons
metil-tribenurons
florasulams
83 g/kg
83 g/kg
105 g/kg
20.01.2017. 31.10.2018.
Elatus Era  F Syngenta Polska Sp. z o.o. 0552  2 benzovindiflupirs
protiokonazols
75 g/l
150 g/l
06.02.2017. 31.07.2019.
Redigo Pro  K Bayer AG 0553  2 protiokonazols
tebukonazols
150 g/l
20 g/l
27.01.2017. 31.07.2019.
Zypar  H Dow AgroSciences Danmark A/S 0555  2 metil-halauksifēns
florasulams
6,254 g/l
5 g/l
07.02.2017. 05.08.2026.

Šo AAL atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2017. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) pagarināts šādu AAL reģistrācijas termiņš:

AAL nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Archer Turbo 575 EC 0407 Syngenta Polska Sp. z o.o. 31.12.2019.
Opera N 0281 BASF A/S 31.01.2019.
Ceriax 0405 BASF A/S 31.12.2017.
Betanal 0291 Bayer AG 31.07.2018.

3) saskaņā ar 2017.gada 20.janvāra lēmumu Nr.2446 AAL Revus 250 SC (reģ. Nr.0312) 3.reģistrācijas klasē papildus atļauts izplatīt arī 10 ml un 100 ml iepakojumos;

4) saskaņā ar 2017.gada 20.janvāra lēmumu Nr.2447 AAL Ergon (reģ. Nr.0357) papildus atļauts izplatīt arī 120 g iepakojumos (200 ml pudelēs, kurās ir 120 g produkta);

5) saskaņā ar 2016.gada 13.decembra lēmumu Nr.2408 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas ametoktradīna iekļaušanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka AAL – fungicīds Orvego (reģ. Nr.0368) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija pagarināta līdz 2019.gada 31.jūlijam. Maksimālais apstrāžu skaits mainījies no 3 uz 2. Tāpat kā iepriekš, atļauts lietot kartupeļu lakstu puves ierobežošanai kartupeļu stādījumos.

6) saskaņā ar 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2456 noteikts termiņš AAL Orvego krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

  • atļaut esošos AAL Orvego (reģ. Nr.0368) krājumus, kas saražoti līdz 2017.gada 24.janvārim, izplatīt līdz 2017.gada 23.jūlijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju;
  • līdz 2017.gada 24.janvārim saražotos AAL Orvego (reģ. Nr.0368) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:
Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preperāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi Kartupeļu lakstu puve (Phytophthora infestans) 0.8 Apsmidzināt stādījumus profilaktiski pēc brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu vai iestājoties slimības attīstībai labvēlīgiem laika apstākļiem. Atkārtoti apsmidzināt pēc 5-10 dienām, atkarībā no laika apstākļiem un slimības intensitātes 7 2

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

* Lēmuma Nr.2456 izraksta kopiju varat atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts (Ierakstiet meklētājā Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums – „Orvego” un spiediet „Meklēt”, atvērsies tabula ar informāciju par meklēto AAL, uzbīdīt peles kursoru pēdējā kolonā „Marķējumi” uz pievienotajiem failiem (parādīsies failu nosaukumi) un atveriet failu ar lēmumu).

7) saskaņā ar 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.2437 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Primus XL (reģ. Nr.0387) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2022.gada 31.decembrim. Atļauts izmantot kā herbicīdu īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai, un tam ir noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 39) - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1
Ganības (ierīkošanas gadā) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.75 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1
Ganības (2. gada un vecākas) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus pavasarī,atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) 7 1
Stiebrzāles (sēklai, sējas gadā) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.75 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1
Stiebrzāles (sēklai) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.75-1.0 Apsmidzināt sējumus pavasarī,atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1

8) saskaņā ar 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.2438 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas florasulama atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota AAL Starane XL (reģ. Nr.0277) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2022.gada 31.decembrim. AAL nosaukums nomainīts uz „Starane XL”. Atļauts izmantot kā herbicīdu īsmūža un dažu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar vai bez stiebrzāļu pasējas, ganībās un stiebrzāļu sējumos sēklai, un tam ir noteikts šāds lietojums:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.8-1.2 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 45) - 1
Vasaras kvieši, vasaras mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45) - 1
Auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.8-1.0 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39) - 1
Ganības (ierīkošanas gadā) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45) - 1
Ganības (2. gada un vecākas) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.5-1.8 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45) 7 1
Stiebrzāles* (sēklai, sējas gadā) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.5 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45) - 1
Stiebrzāles* (sēklai) Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 1.5-1.8 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz karoglapas maksts piebriedusi (AS 20-45) - 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto AAL saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par AAL iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

9) saskaņā ar 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2461 AAL Mistral 700 WG (reģ. Nr.0259) atļauts lietot arī sojas sējumos šādi:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva l/ha Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Soja* Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles 0.4 Apsmidzināt sējumus pirms kultūrauga sadīgšanas pa tikko sadīgušām nezālēm - 1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto AAL saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par AAL iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

2017.02.20. 10:40:00


Atpakaļ