Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar regulu Nr.1107/2009" 32.1punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par šādām izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) saskaņā ar 2016.gada 22.decembra lēmumiem Nr.2414-2416 un Nr.2419-2427 augu aizsardzības līdzekļu Baytan Trio (reģ. Nr.0419), Focus Ultra (reģ. Nr.0065), Korbels e.k. (reģ. Nr.0044), Leimay SC (reģ. Nr.0346), Lancelot (reģ. Nr.0524), Ferramol (reģ. Nr.0395), Sluxx HP (reģ. Nr.0396), Lentagrāns 45 p.s. (reģ. Nr.0330), Monitors d.g. (reģ. Nr.0145), Primuss s.k. (reģ. Nr.0172), SuPrim s.k. (reģ. Nr.0528), Mustangs Forte s.e. (reģ. Nr.0334), Tombo d.g. (reģ. Nr.0335), Targa Super (reģ. Nr.0383) reģistrācija pagarināta līdz 31.12.2017.;

2) saskaņā ar 2016.gada 22.decembra lēmumiem Nr.2417 un Nr.2418 augu aizsardzības līdzekļu Klean G (reģ. Nr.0540) un Master Gly (reģ. Nr.0541) reģistrācija pagarināta līdz 31.12.2018.;

3) saskaņā ar 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.2430 augu aizsardzības līdzekļa Epox Extra (reģ. Nr.0402) reģistrācija pagarināta līdz 30.04.2020.;

4) saskaņā ar 2016.gada 29 decembra lēmumu Nr.2431 augu aizsardzības līdzekļa Taifun B (reģ. Nr.0027) reģistrācija pagarināta līdz 31.12.2018.;

5) saskaņā ar 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.2432 augu aizsardzības līdzekļu Vitavakss 200 FF s.k. (reģ. Nr.0043) un Kemikars T s.k. (reģ. Nr.0158) reģistrācija pagarināta līdz 22.02.2018.;

6) saskaņā ar 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.2436 augu aizsardzības līdzekļa Zantara (reģ. Nr.0374) reģistrācija pagarināta līdz 31.03.2017.;

7) saskaņā ar 2016.gada 22.decembra lēmumiem Nr.2428 – Nr.2429 un 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr.2435 anulēti šādi ieraksti:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma

Liet. kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu datums

Piezīmes

Sumi-alfa 5 e.k.

I

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

0148

2/3

esfenvalerāts

50 g/l

28.01.2010.

31.12.2016.

Anulēts ar 01.01.2017.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2017. un izlietot līdz 30.06.2018.

DMA 6 2.4-D Retro š.k.

H

Dow AgroSciences Danmark A/S

0108

2

2.4-D

55.3 %

05.11.2007.

04.11.2017.

Anulēts ar 01.01.2017.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.05.2017. un izlietot līdz 30.06.2018.

Axial One 50 EC

H

Syngenta Polska Sp. z o.o.

0371

2

pinoksadēns

florasulams

45 g/l

5 g/l

14.07.2011.

31.12.2016.

Anulēts ar 01.01.2017.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 30.06.2017. un izlietot līdz 30.06.2018.

8) saskaņā ar 2016.gada 29.decembra lēmumiem Nr.2433 un Nr.2434 augu aizsardzības līdzekļus Diqua (reģ. Nr.0338) un Reglone Super (reģ. Nr.0087) turpmāk nav atļauts lietot miežu sējumos lopbarībai. Lēmums par izmaiņām desikantu Reglone Super un Diqua lietojumā stājas spēkā ar 2017.gada 14.janvāri. Izplatot augu aizsardzības līdzekļu Diqua (reģ. Nr.0338) vai Reglone Super (reģ. Nr.0087) krājumus ar marķējumu, kurā atļauts desikanta lietojums miežu sējumos lopbarībai, līdzi jādod lēmuma* kopija.

* Lēmumu Nr.2433 un Nr. 2434 izraksta kopijas varat atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Ierakstiet meklētājā Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums – "Diqua" vai "Reglone Super" un spiediet "Meklēt", atvērsies tabula ar informāciju par meklēto augu aizsardzības līdzekli, uzbīdīt peles kursoru pēdējā kolonā "Marķējumi" uz pievienotajiem failiem (parādīsies failu nosaukumi) un atveriet failu ar lēmumu.

9) saskaņā ar 2016.gada 31.maija lēmumu Nr.2268 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas azadiraktīna-A atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka augu aizsardzības līdzeklis Nīmazals e.k. (reģ. Nr.0241) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija pagarināta līdz 31.05.2022. Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz "NeemAzal-T/S". Augu aizsardzības līdzeklis reģistrēts arī 2.reģistrācijas klasē. Mainījies atļautais lietojums: atļauts lietot kā insekticīdu/akaricīdu ķirbju, cukīni, kabaču, baklažānu, paprikas, Briseles kāpostu, Savojas kāpostu, garšaugu (izņemot maurlokus), spinātu, skābeņu, portulaku, lapu biešu, cidoniju vīnogulāju (neražojoši stādījumi) stādījumos:

1. 2. reģistrācijas klase:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva l/ha

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Kartupeļi

Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata)

2.5

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties 1.-2. vecuma kāpuriem

4

2

Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), alotājmušas (Liriomyza spp., Tuta absoluta), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum),

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

2

Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtās platībās)

Laputis (Aphididae), alotājmušas (Liriomyza spp., Tuta absoluta), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

3

Pipari (segtās platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

3

Galviņkāposti*, Briseles kāposti*, Savojas kāposti*

Kāpostu laputs (Brevicoryne braassicae), kāpostu cekulkode (Plutella maculipennis), kāpostu pūcīte (Barathra brassicae), balteņi (Pieris spp.)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

2

Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

14

2

Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtās platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

14

3

Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

7

2

Ābeles, cidonijas*

Laputis (Aphididae), sprīžmeši (Geometridae), augļu koku sarkanā tīklērce (Panonychus ulmi) *

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

14

2

Vīnogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)

Laputis (Aphididae), maijvaboles (Melolontha spp.)

2.0-3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

-

3

Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)

Alotājmušas (Agromyzidae), šaurspārnu kodes (Gracilaridae), laputis (Aphididae), tīklērces (Tetranychidae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

3.0

 

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

-

2

Ozoli*

Maijvaboles (Melolontha spp.)

3.0

 

Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā

-

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

2. 3. reģistrācijas klase:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Ieteicamā darba šķidruma konc., %

Darba šķidruma deva: l/100 m2

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Kartupeļi

Kartupeļu lapgrauzis (Leptinotarsa decemlineata)

0.5

5

Apsmidzināt stādījumus, parādoties 1.-2. vecuma kāpuriem

4

2

Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), alotājmušas (Liriomyza spp., Tuta absoluta), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum),

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

2

Gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni (segtās platībās)

Laputis (Aphididae), alotājmušas (Liriomyza spp., Tuta absoluta), tīklērce (Tetranychus urticae)*, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

3

Pipari (segtās platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

3

Galviņkāposti*, Briseles kāposti*, Savojas kāposti*

Kāpostu laputs (Brevicoryne braassicae), kāpostu cekulkode (Plutella maculipennis), kāpostu pūcīte (Barathra brassicae), balteņi (Pieris spp.)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

3

2

Garšaugi*, izņemot maurlokus (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

14

2

Garšaugi*, izņemot maurlokus (segtās platībās)

Laputis (Aphididae), tīklērce (Tetranychus urticae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

14

3

Spināti*, skābenes, portulaki, lapu bietes* (atklātā laukā)

Laputis (Aphididae), , tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

7

2

Ābeles, cidonijas*

Laputis (Aphididae), sprīžmeši (Geometridae), augļu koku sarkanā tīklērce (Panonychus ulmi) *

0.3

10

Apsmidzināt stādījumus, pirms un pēc ziedēšanas, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

14

2

Vīnogulāji* (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi)

Laputis (Aphididae), maijvaboles (Melolontha spp.)

0.5

4-6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

-

3

Krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus (atklātā laukā un segtās platībās)

Alotājmušas (Agromyzidae), šaurspārnu kodes (Gracilaridae), laputis (Aphididae), tīklērces (Tetranychidae) *, tripši (Thysanoptera), siltumnīcu baltblusiņa (Trialeurodes vaporariorum)

0.3-0.5

0.3%- 9;

0.5%- 6

Apsmidzināt stādījumus, parādoties pirmajām kaitēkļa bojājumu pazīmēm, t.i. apsmidzināt 1.-2. vecuma kāpurus

-

2

Ozoli*

Maijvaboles (Melolontha spp.)

0.3

10

Apsmidzināt vaboļu papildbarošanās laikā.

-

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

10) saskaņā ar 2016.gada 5.decembra lēmumu Nr.2399 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas 2,4-D atkārtotas apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa 2,4-D Nufarm š.k. (reģ. Nr.0095) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2031.gada 31.decembrim. Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz "2,4-D Nufarm". Mainījies atļautais lietojums: precizēts lietošanas laiks (kultūraugu attīstības stadijas), samazināta augstākā atļautā deva (1,5 l/ha →1,25 l/ha), tagad var lietot arī ziemas miežiem un tritikālei, vairs nevar lietot griķu, kukurūzas un baltā āboliņa sējumos. Mazais lietojums - lietojums stiebrzāļu (pļavas lapsastes, bezakotu lāčauzas, kamolzāles, augstās dižauzas, timotiņa, pļavu auzenes, pļavu skarenes) sējumos.

11) saskaņā ar 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.2412 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa 2,4-D Nufarms š.k. krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

1. Atļauts esošos augu aizsardzības līdzekļa 2,4-D Nufarm š.k. (reģ. Nr. 0095) krājumus, kas saražoti līdz 2016.gada 19.decembrim, izplatīt līdz 2017.gada 18.jūnijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2016.gada 19.decembrim saražotos augu aizsardzības līdzekļa 2,4-D Nufarm š.k. (reģ. Nr. 0095) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.6-1.25

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai līdz divu mezglu stadijai (AS 32)

-

1

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.6-1.25

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz divu mezglu stadijai

(AS 20-32)

-

1

Pļavu lapsaste*, bezakotu lāčauza*, kamolzāle* (sēklai)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

0.6-0.8

Apsmidzināt sējumus pavasarī atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām

(AS 20-29)

-

1

Augstā dižauza* (sēklai)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.0-1.25

Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2-4 lapu stadijā (AS 12-14)

-

1

Timotiņš* (sēklai)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.0-1.25

Apsmidzināt sējumus kultūrauga 2-3 lapu stadijā (AS 12-13)

-

1

Pļavas skarene* (sēklai)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.0-1.25

Apsmidzināt sējumus kultūrauga 1-2 lapu stadijā (AS 11-12)

-

1

Pļavas auzene* (sēklai)

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.25

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām

(AS 20-29)

-

1

Pļavas auzene, kas pasēta zem miežiem

Īsmūža un dažas daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

1.0-1.25

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām

(AS 20-29)

-

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

* Lēmuma Nr.2412 izraksta kopiju varat atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Ierakstiet meklētājā Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums – "2,4-D Nufarm" un spiediet "Meklēt", atvērsies tabula ar informāciju par meklēto augu aizsardzības līdzekli, uzbīdīt peles kursoru pēdējā kolonā "Marķējumi" uz pievienotajiem failiem (parādīsies failu nosaukumi) un atveriet failu ar lēmumu.

12) saskaņā ar 2016.gada 13.decembra lēmumu Nr.2407 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas prohloraza apstiprināšanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, konstatēts, ka augu aizsardzības līdzeklis Mirage 45 EC (reģ. Nr.0130) joprojām atbilst reģistrācijas nosacījumiem un tā reģistrācija tiek pagarināta līdz 2022.gada 31.decembrim. Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz "Mirage". Mainījies atļautais lietojums: precizēts apstrādes laiks; svītrots lietojums rudzu sējumos; tagad atļauts lietot kā fungicīdu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, ziemas un vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī sēnēm segtās platībās.

13) saskaņā ar 2016.gada 22.decembra lēmumu Nr.2413 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa Mirage 45 EC krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

1. Atļauts esošos augu aizsardzības līdzekļa Mirage 45 EC (reģ. Nr.0130) krājumus, kas saražoti līdz 2016.gada 21.decembrim, izplatīt līdz 2017.gada 20.jūnijam, līdzi dodot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2016.gada 21.decembrim saražotos augu aizsardzības līdzekļa Mirage 45 EC (reģ. Nr.0130) krājumus izlietot atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, vasaras kvieši

Stiebru lūšana (Pseudocerco-sporella herpotricoides)

1.0

Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30-32)

35

1

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis),

kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)

1.0

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)

Ziemas mieži, vasaras mieži

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), miežu lapu tīklplankumainība (Pyrenophora teres), stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)

1.0

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)

35

1

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

Stiebru lūšana (Pseudocercospo-rella herpotricoides)

1.0

Apsmidzināt sējumus profilaktiski, slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30-32)

35

1

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis), kviešu lapu pelēkplankumainība (Septoria tritici), kviešu plēkšņu plankumainība (Septoria nodorum), kviešu lapu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)

1.0

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59)

Auzas

Auzu pelēkplankumainība (Septoria avenae)

1.0

Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz skaras piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 30-49)

35

1

 

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva, ml/ 100 m2

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Sēnes* (segtās platības)

Sausā puve (Verticillium spp.), tīklveida pelējums (Dactylium spp.)

100

Apstrādāt substrātu pēc kultūrauga micēlija iejaukšanas substrātā īsi pirms augļķermeņu veidošanās

10

1

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

* Lēmuma Nr.2413 izraksta kopiju varat atrast Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā: Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Ierakstiet meklētājā Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums – "Mirage" un spiediet "Meklēt", atvērsies tabula ar informāciju par meklēto augu aizsardzības līdzekli, uzbīdīt peles kursoru pēdējā kolonā "Marķējumi" uz pievienotajiem failiem (parādīsies failu nosaukumi) un atveriet failu ar lēmumu.

Informācija publicēta: Latvijas Vēstnesī:

Oficiālās publikācijas Nr.: 2017/12.11

2017.01.13. 17:31:00


Atpakaļ