Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

 2012.gada 26.jūlijā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēta šāda Valsts augu aizsardzības dienesta informācija:

1. Informācija par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā

 Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmums pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirnes aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” 28.punktu.

 
Nr.
p.k.
Šķirnes
nosaukums
Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā
Valsts, kurā šķirne selekci-onēta
a) Selekcionārs
b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) aizsardzības termiņš;
b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu
Šķirni raksturojošie rādītāji
(pēc Nacionālās augu šķirņu padomes ieteikuma)
Cita infor-mācija par šķirni

75.Hordeum vulgare L.Mieži
75.1.Vasaras mieži

1
Propino
16.07.2012.-31.12.2022.
GB
a/b) Syngenta Seeds Ltd.(Market Stainton, Market Rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, United Kingdom)
a)Eiropas Savienības aizsardzība
25.01.2010. – 31.12.2035.
b) Syngenta Seeds Ltd.(Market Stainton, Market Rasen, Lincolnshire, LN8 5LJ, United Kingdom)
c) Baltic Agro SIA (Lielirbes iela 32a, Rīga, LV-1046, Latvija)
A
-

 
2. Informācija par augu šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga
 
Saskaņā ar Sēklu un šķirnes aprites likuma 11.panta ceturto daļu, Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” 41.3.apakšpunktu.

Nr.
p.k.
Šķirnes reģistrētais nosaukums
Valsts, kurā šķirne
selekcionēta
a) Selekcionāra tiesību īpašnieks
b) Šķirnes uzturētājs
Svītrošanas datums

87. Solanum tuberosum L.Kartupeļi

1
Bimonda
NL
a,b) HZPC Holland B.V. (87)
18.07.2012.

 

 

2012.08.01. 16:24:00


Atpakaļ