Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

 

2012.gada 2.martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēta šāda Valsts augu aizsardzības dienesta informācija:
 
 
1.Par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā
 
Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirnes aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” 28.punktu.

 
Nr.
p.k.
Šķirnes
Nosau-kums
Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā
Valsts, kurā šķirne selekci-onēta
a)Selekcionārs
b)Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) aizsardzības termiņš;
b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu
Šķirni raksturojošie rādītāji
(pēc Nacionālās augu šķirņu padomes ieteikuma)
Cita informā-cija par šķirni

Kartupeļi
87. Solanum tuberosum L. Kartupeļi

1
Allora
24.02.2012.-31.12.2022.
DE
a,b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz (78)
Eiropas Savienības aizsardzība
a)19.12.2011.-31.12.2041.
b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz (78)
 
Agrīna
2
Kea
27.02.2012.-31.12.2022.
DE
a,b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz (78)
Eiropas Savienības aizsardzība
a)19.12.2011.-31.12.2041.
b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz (78)
 
Vidēji vēlīna
3
Pelikan
27.02.2012.-31.12.2022.
DE
a,b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz (78)
a)-
b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz (78)
 
Vidēji vēlīna

  
2.Par augu šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga
 
Saskaņā ar Sēklu un šķirnes aprites likuma 11.panta ceturto daļu, Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” 41.3.apakšpunktu.

Nr.
p.k.
Šķirnes reģistrētais nosaukums
Valsts, kurā šķirne
selekcionēta
a) Selekcionāra tiesību īpašnieks
b) Šķirnes uzturētājs
c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā
Svītrošanas datums

III Eļļas augi un šķiedraugi
61. Brassica napus L. (Partim) Rapsis
61.1. Ziemas rapsis

1
Taurus
DE
a.b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG
23.02.2012.

61.2. Vasaras rapsis

2
Bella
DE
a,b) W.von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG
23.02.2012.
3
Mozart
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG
23.02.2012.
4
Siesta
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG
23.02.2012.
5
Sinika
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG
23.02.2012.

IV Labības
78. Secale cereale L. Rudzi
78.1. Ziemas rudzi

6
Recrut
DE
a) KWS LOCHOW GmbH
b) Cers SIA
14.02.2012.

 
86. Zea mays L. Kukurūza

7
Companero
DE
a) KWS SAAT AG
c) Cers SIA
14.02.2012.

17. Cucumis sativus L. Gurķi
17.2. Plēvju siltumnīcām

8
Sprīdītis
LV
a,b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS
14.02.2012.
9
Pūres-70
LV
a,b) Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija AS
14.02.2012.

  
3.Par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā
 
Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” 37.punktu pieņemti lēmumi pagarināt šķirņu uzturēšanās termiņu Latvijas augu šķirņu katalogā.

 
Nr.
p.k.
Šķirnes
nosaukums
Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā
Valsts, kurā šķirne selekcionēta
a) Selekcionārs
b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) Aizsardzības termiņš
b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumus
Šķirni raksturojošie rādītāji
(pēc Nacionālās augu šķirņu padomes ieteikuma)
Cita informācija par šķirni

Labības
75. Hordeum vulgare L. Mieži
75.1. Vasaras mieži

1
Idumeja
01.01.2003. - 31.12.2020.
LV
a,b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
a)01.01.2002. – 31.12.2026.
b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
L
R2

83. Triticum aestivum L. Mīkstie kvieši
83.2. Vasaras kvieši

2
Jasna
01.01.2002.-
31.12.2021.
PL
a)Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp.z o.o. (170)
c)Latvijas šķirnes sēklas SIA (18)
a)17.10.2003.-31.12.1028.
b)Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp.z o.o. (170)
Mcl
-
3
Zebra
01.01.2002.-31.12.2016.
SE
a)Lantmännen SW Seed AB (83)
b)Lantmännen SW Seed SIA (33)
a)26.08.2002.-031.12.2027.
b)Lantmännen SW Seed AB (83)
c) Lantmännen SW Seed SIA (33)
Mcl
-

Fagopyrum esculentum Moench. Griķi

4
Aiva
01.01.2003. - 31.12.2023.
LV
a,b) LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts”(20)
a)17.01.2002. – 31.12.2028.
b) LLU aģentūra „Zemkopības zinātniskais institūts”(20)
 
Bio

87. Solanum tuberosum L. Kartupeļi

5
Lenora
01.01.2003. - 31.12.2020.
LV
a,b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
a)26.08.2002 – 31.12.2032.
b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
 
Vidēji agrīna, Bio, VI
6
Monta
01.01.2004. - 31.12.2020.
LV
a,b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
a)17.10.2003. – 31.12.2033.
b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
 
Agrīna, Bio, NI, VI
7
Magdalena
01.01.2004. - 31.12.2020.
LV
a,b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
a) 26.08.2002 – 31.12.2032
b) APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (27)
 
Vidēji vēlīna, Bio, NI, VI

 
 
4.Par grozījumiem Latvijas augu šķirņu katalogā
 
Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par grozījumiem Latvijas augu šķirņu katalogā. Pamatojoties uz Bayer CropSciences Raps GmbH un SIA „CVH Kurzeme” sniegto informāciju, sadaļā „Eļļas augi un šķiedraugi” veiktas izmaiņas informācijā par šķirņu pārstāvjiem:
 
Nr.
p.k.
Šķirnes
nosaukums
Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā
Valsts, kurā šķirne selekcionēta
a) Selekcionārs
b) Šķirnes uzturētājs
Informācija par šķirnes aizsardzību:
a) Aizsardzības termiņš
b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;
c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumus
Šķirni raksturojošie rādītāji
(pēc Nacionālās augu šķirņu padomes ieteikuma)
Cita informācija par šķirni
 
No
Denomination of variety
Time period, for which variety has been included in the catalogue
State, in which variety has been bred
a) Breeder
b) Maintainer
Information about protection of variety
a) Period of protection;
b) Holder of breeder's right
c) Holder of breeder's right
authorized representative with rights to issue sublicence
Indicators that characterize variety
(According to recommendations of National Plant Variety Council)
Another information about variety
61. Brassica napus L. (Partim) Rapsis Swede rape
61.1. Ziemas rapsis Winter swede rape
1
Atoll
28.07.2008. - 31.12.2018.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
-
2
Baldur
01.01.2006. - 31.12.2015.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
-
-
Hibrīds
3
Banjo
31.10.2007. - 31.12.2017.
SE
a,b) Lantmännen SW Seed AB (83)/ Lantmännen SW Seed SIA (33)
-
-
Hibrīds
4
Bellevue
30.05.2011. - 31.12.2021.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
a) 19.05.2008.- 31.12.2033.
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
5
Brutus
04.04.2011. - 31.12.2021.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ SIA Cers (8)
-
-
Hibrīds
6
Californium
01.01.2007. - 31.12.2016.
FR
a,b) Monsanto SAS (107)/ Monsanto Crop Sciences Denmark AS (150)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 24.11.2003. - 31.12.2028.
b) Monsanto SAS (107)/ Monsanto Crop Sciences Denmark AS (150)
-
-
7
Catalina
23.01.2009. - 31.12.2019.
FR
a) Monsanto SAS (107)/ Monsanto Crop Sciences Denmark AS (150)
b) Monsanto France SAS (162)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.04.2004. - 31.12.2029.
b) Monsanto SAS (107)/ Monsanto Crop Sciences Denmark AS (150)
-
-
8
Courage
01.01.2007. - 31.12.2016.
DE
a) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
b) Advanta GmbH (115)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 15.07.2002. - 31.12.2027.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
9
Digger
01.01.2007. - 31.12.2016.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
-
10
Epure
27.05.2010. - 31.12.2019.
FR
a,b) SA A MOMONT HENNETTE ET SES FILS (149)/ Scandagra Latvia SIA (164)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) SA A MOMONT HENNETTE ET SES FILS (149)/ Scandagra Latvia SIA (164)
-
-
11
Excalibur
07.01.2010. - 31.12.2019.
FR
a) Monsanto SAS (107)/ Monsanto Crop Sciences Denmark AS (150)
b) Monsanto France SAS (162)
-
-
Hibrīds
12
Herkules
04.09.2008. - 31.12.2018.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
Hibrīds
13
Iwan
30.05.2011. - 31.12.2021.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
-
14
Loreley
13.07.2009. - 31.12.2018.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
15
Merano
13.07.2009. - 31.12.2018.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
Hibrīds
16
Remy
01.01.2007. - 31.12.2016.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 24.04.2006. - 31.12.2031.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
17
Ricco
12.05.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
18
Robust
23.01.2009. - 31.12.2019.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 05.03.2007. - 31.12.2032.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
19
Rodeo
26.06.2009. - 31.12.2018.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 31.01.2006. - 31.12.2031.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
20
Tassilo
12.05.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
Hibrīds
21
Triangle
01.01.2007. - 31.12.2016.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
Hibrīds
22
Vectra
28.07.2008. - 31.12.2018.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
Hibrīds
61.2. Vasaras rapsis Spring swede rape
23
Ability
28.07.2008. - 31.12.2018.
DE
a) Deutsche Saatveredelung AG (81)
b) DSV - Zuchtstation Hof Steimke (135)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 17.08.2005. - 31.12.2030.
b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
-
-
24
Campino
01.01.2005. - 31.12.2014.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 18.12.2006. - 31.12.2031.
b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
-
-
25
Clipper
18.08.2010. - 31.12.2019.
DE
a) Deutshe Saarveredelung AG (81)
Baltic Agro SIA (13)
b) DSV Breeding Station (154)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) Deutshe Saarveredelung AG (81)/ Baltic Agro SIA (13)
-
-
26
Delight
07.06.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
Hibrīds
27
Fenja
28.04.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) W.von Borries – Eckendorf GmbH & Co.KG (51)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 21.02.2011. - 31.12.2036.
b) W.von Borries – Eckendorf GmbH & Co.KG (51)
-
-
28
Heros
01.01.2003. - 31.12.2012.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 20.01.2003. - 31.12.2028.
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
29
Hidalgo
01.01.2006. - 31.12.2015.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
-
-
Hibrīds
30
Highlight
21.06.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
-
31
Hunter
01.01.2005. - 31.12.2014.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 24.01.2005. - 31.12.2030.
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
32
Jerry
26.06.2009. - 31.12.2018.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 10.05.2010. - 31.12.2035.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
Hibrīds
33
 Kaliber
08.06.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
-
-
Hibrīds
34
Kalina
26.09.2007. - 31.12.2017.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
-
35
Larissa
04.09.2008. - 31.12.2018.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 20.04.2009. - 31.12.2034.
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
36
Magma
01.01.2007. - 31.12.2016.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (48)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 17.12.2007. - 31.12.2032.
b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (48)
-
-
37
Osorno
28.04.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
-
-
Hibrīds
38.
Palma
23.01.2009. - 31.12.2019.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
39
Perfekt
23.01.2009. - 31.12.2019.
DE
a,b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.05.2008. - 31.12.2033.
b) KWS SAAT AG (54)/ Cers SIA (8)
-
-
40
Proximo
21.06.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 05.10.2009. - 31.12.2034.
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
-
-
41
SW Landmark
01.01.2004. - 31.12.2013.
SE
a,b) Lantmännen SW Seed AB (83)/ Lantmännen SW Seed SIA (33)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 19.04.2004. - 31.12.2029.
b) Lantmännen SW Seed AB (83)/ Lantmännen SW Seed SIA (33)
-
-
42
 Trapper
08.06.2010. - 31.12.2019.
DE
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
-
-
Hibrīds
 
68. Linum usitatissimum L. Lini Flax, Linseed
68.1. Garšķiedras lini Flax
43
Vega-2
01.01.2001. - 31.12.2017.
LT
a) Upītes izmēģinājumu stacija (73)/ Baltiks East SIA (5)
b) Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs SIA (44)
-
-
Vidēji agrīna
44
Caesar Augustus
01.01.2005. - 31.12.2014.
NL
a,b) Dobbelaar Breeding B.V. (45)
Baltiks East SIA (5)
Eiropas Savienības aizsardzība
Protected in European Community
a) 06.11.2000. - 31.12.2025.
b) Dobbelaar Breeding B.V. (45)/ Baltiks East SIA (5)
-
Vēlīna
45
Elise
01.01.2002. - 31.12.2013.
NL
a,b) Dobbelaar Breeding B.V. (45)
Baltiks East SIA (5)
-
-
Vēlīna
68.2. Eļļas lini Linseed
46
Lirina
01.01.2001. - 31.12.2020.
DE
a,b) Deutsche Saatveredelung AG (81)
a) 01.01.2001. - 31.12.2025.
b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
-
-
70. Sinapis alba L. Baltās sinepes White mustard
47
Litember
01.01.2003. - 31.12.2012.
DE
a,b) Deutsche Saatveredelung AG (81)
-
-
-
 
No Latvijas augu šķirņu kataloga izslēgto eļļas augu un šķiedraugu šķirņu saraksts
List of Oil and Fibre Plant Varieties deleted from Latvian Catalogue of Plant Varieties 
 
Šķirnes svītrotas no Latvijas augu šķirņu kataloga saskaņā ar 2011.gada 22.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.140 „Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums” 41.2. un 41.3. apakšpunktiem.
Varieties are deleted from the Latvian Catalogue of Plant Varieties in accordance to the Cabinet Regulations No.140 adopted on February 20, 2011 „Statutes of Latvian Catalogue of Plant Varieties” point 41.2 and 41.3
 
N.
p.
k.
Kultūrauga
nosaukums
Šķirnes
nosaukums
a) Selekcionāra tiesību īpašnieks/ tā pilnvarotais pārstāvis
b) Šķirnes uzturētājs/ tā pilnvarotais pārstāvis
Valsts, kurā šķirne selekcionēta
Izslēgšanas datums
Sēklu sertifikācija un tirdzniecība atļauta līdz
No
Crop name
Variety
denomination
a) Holder of breeder’s right/ authorized representative
b) Maintainer of variety/ authorized representative
State, in which variety has been bred
Deleted date
Seed certification till
1
Vasaras rapsis
Bella
b) W.von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG (51)
DE
23.02.2012.
 
2
Vasaras rapsis
Dorothy
a,b) Groetzner Pflanzenzucht GmbH (114)/ DLF Trifolium (38), Aleksandrs Adamovičs (1)
CA
31.12.2009.
30.06.2012.
3
Vasaras rapsis
Haydn
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2011.
30.06.2014.
4
Vasaras rapsis
Liaison
a,b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
DE
31.12.2010.
30.06.2013.
5
Vasaras rapsis
Licolly
a,b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
DE
31.12.2010.
30.06.2013.
6
Vasaras rapsis
Licosmos
a,b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
DE
31.12.2010.
30.06.2013.
7
Vasaras rapsis
Mozart
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
23.02.2012.
30.06.2014.
8
Vasaras rapsis
Ortego
b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
9
Vasaras rapsis
Siesta
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
23.02.2012.
30.06.2014.
10
Vasaras rapsis
Sinika
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
SE
23.02.2012.
30.06.2014.
11
Vasaras rapsis
Rabea
a) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)  
b) W.von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG (51)
DE
31.12.2010.
30.06.2013.
12
Vasaras rapsis
SW Svinto
a,b) Lantmännen SW Seed AB (83)/ Lantmännen SW Seed SIA (33)
SE
31.12.2010.
30.06.2013.
13
Vasaras rapsis
Talis
b) W.von Borries-Eckendorf GmbH & Co.KG (51)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
14
Ziemas rapsis
Artus
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2011.
30.06.2014.
15
Ziemas rapsis
Dexter
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
16
Ziemas rapsis
Kronos
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2011.
30.06.2014.
17
Ziemas rapsis
Libea
b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
18
Ziemas rapsis
Lirajet
a,b) Deutsche Saatveredelung AG (81)/ -
DE
31.12.2010.
30.06.2013.
19
Ziemas rapsis
Lorenz
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
20
Ziemas rapsis
Orkan
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
21
Ziemas rapsis
Pilot
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
22
Ziemas rapsis
Ramiro
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
23
Ziemas rapsis
SW Falstaff
a,b) Lantmännen SW Seed AB (83)/ Lantmännen SW Seed SIA (33)
SE
31.12.2011.
30.06.2014.
24
Ziemas rapsis
SW Pastell
a,b) Lantmännen SW Seed AB (83)/ Lantmännen SW Seed SIA (33)
SE
31.12.2010.
30.06.2013.
25
Ziemas rapsis
Taurus
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48
DE
23.02.2012.
30.06.2014.
26
Ziemas rapsis
Titan
b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
27
Ziemas rapsis
Valesca
b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
28
Ziemas rapsis
Viking
a,b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans – Georg Lembke KG (48)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.
29
Ziemas rapsis
Winner
a,b) Bayer CropSciences Raps GmbH (169)
DE
31.12.2009.
30.06.2012.

2012.03.19. 9:35:00


Atpakaļ