Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības jomā ierosinātās administratīvo pārkāpumu lietas no 2008. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, 2008.10.10

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), veicot augu aizsardzības līdzekļu lietotāju un izplatītāju uzraudzību 2008. gada pirmajā pusgadā, ir konstatējis būtiskus augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumus. VAAD inspektori ir ierosinājuši 44 administratīvo pārkāpumu lietas, no kurām 33 ir augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas un 11 lietošanas pārbaudēs ierosinātās lietas. 

Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas uzraudzība
 
Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas uzraudzībā konstatēti 13 gadījumi, kad notiek augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana bez Zemkopības ministrijas izdotas speciālas atļaujas (licences), kā to paredz Augu aizsardzības likuma 8. panta pirmā daļa.
11 gadījumos tika izplatīti Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā nereģistrēti augu aizsardzības līdzekļi. Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 8. pantu Latvijas teritorijā drīkst izplatīt tikai reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.
7 gadījumos tika konstatētas būtiskas nepilnības izplatāmo augu aizsardzības līdzekļu marķējumā, kas var radīt risku cilvēkam, dzīvniekam un videi. Augu aizsardzības līdzekļu izplatītāji drīkst izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kas ir oriģinālā iepakojumā, ar ražotāja marķējumu, kurā latviešu valodā ir informācija, kas apstiprināta reģistrējot augu aizsardzības līdzekli. Konstatēti 4 gadījumi, kad tiek izplatīti augu aizsardzības līdzekļi, kuriem beidzies derīguma termiņš.
VAAD inspetoru veiktajās pārbaudēs tika konstatēti arī vairāki Ministru Kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 463 „Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi” pārkāpumi –
-                             augu aizsardzības līdzekļi, kuri neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, netiek uzglabāti atsevišķi,
-                             augu aizsardzības līdzekļi ir izplatīti personām, kurām nav apliecība par zināšanu minimuma apguvi,
-                             katrai augu aizsardzības līdzekļa partijai pie izplatītāja nav kvalitāti apliecinošs dokuments,
-                             ar augu aizsardzības līdzekļu apriti saistītie dokumenti nav pieejami par iepriekšējiem četriem gadiem,
-                              augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas vietā nav darbinieks ar VAAD izsniegtu augu aizsardzības konsultanta apliecību,
-                             augu aizsardzības līdzekļi izplatīti izstādēs, kas nav atļauts.
 
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzība
 
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzībā tika konstatēti pārkāpumi, par kuriem tika sastādīti 11 administratīvie pārkāpumu protokoli.
Pie augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem konstatēti 5 gadījumi, kad augu aizsardzības līdzekļu lietotāji nav ievērojuši Augu aizsardzības likuma 10. panta pirmās daļas prasības, kas nosaka, ka persona lieto augu aizsardzības līdzekļus saskaņā ar norādēm augu aizsardzības līdzekļu marķējumā.
7 gadījumos augu aizsardzības līdzekļu lietotāji turpināja lietot augu aizsardzības līdzekļus, kas ir izslēgti no Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksta. Tas ir Augu aizsardzības likuma 7. panta pirmās daļas pārkāpums. Latvijā drīkst lietot tikai reģistrētus augus aizsardzības līdzekļus.
 
Pārbaudēs tika konstatēti arī vairāki Ministru Kabineta 2004. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 463 „Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi” pārkāpumi:
-                             augu aizsardzības līdzekļi smidzināti, ja vēja ātrums pārsniedz 4m/s,
-                             augu aizsardzības līdzekļu lietotājs nav ievērojis augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādi "Toksisks bitēm" un trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes ar šo līdzekli brīdinājis tos bišu saimju īpašniekus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru rādiusā no apstrādājamās vietas,
-                             augu aizsardzības līdzekļu lietotājs nav veicis iegādāto augu aizsardzības līdzekļu uzskaiti,
-                             augu aizsardzības līdzekļu lietotājs nav veicis lietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaiti.

2008.11.13. 10:56:00


Atpakaļ